Perl - rozwiązane zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Perl - rozwiązane zadania - strona 1 Perl - rozwiązane zadania - strona 2 Perl - rozwiązane zadania - strona 3

Fragment notatki:


Suma dwoch liczb #! /usr/bin/perl
# Dodawanie dwoch liczb
print "Podaj pierwsza liczbe: ";
$a = ;
chomp($a);
print "Podaj druga liczbe: ";
$b = ;
chomp($b);
$suma = $a + $b;
print "Suma dwoch liczb rowna sie $suma. \n" która liczba wieksza(2) #! /usr/bin/perl
# Porownanie dwoch liczb
print "Podaj pierwsza liczbe: ";
$a = ;
chomp($a);
print "Podaj druga liczbe: ";
$b = ;
chomp($b);
if ($a==$b)
{print "Liczby sa rowne \n";}
else
{if ($a$b)
{print "Liczba $a jest wieksza \n";}
else
{print "Liczba $b jest wieksza \n";}
} Która liczba wieksza(3) #! /usr/bin/perl
# Najwieksza liczba z trzech
# Wprowadzanie liczb
$n = 3;
for ($i = 1; $i ;
chomp($x);
@liczby = (@liczby, $x);
}
if ($liczby[0] == $liczby[1]&& $liczby[1] == $liczby[2])
{print "Liczby sa rowne \n"; }
else
{@liczby_sort = sort({$a $b} @ liczby);
print "Najwieksza liczba to $liczby_sort[2]. \n";
} 3 wyrazy w pozadku alfabetycznym #! /usr/bin/perl
# Sortowanie 3 wyrazow
# Wprowadzanie wyrazow
$n = 3;
for ($i = 1; $i ;
chomp($x);
@wyrazy = (@wyrazy, $x);
}
if ($wyrazy[0] eq $wyrazy[1]&& $wyrazy[1] eq $wyrazy[2])
{
print "Wprowadzono trzy razy $wyrazy[0]. \n";
}
else
{
@wyrazy_sort = sort(@wyrazy);
$i = 0;
foreach $wyraz(@wyrazy_sort)
{
print $wyraz, $i++!=$#wyrazy_sort?", ":".\n";
}
} N liczb pokaz najmniejsza #! /usr/bin/perl
# Najmniejsza liczba z N liczb
# Wprowadzanie liczby N
print "Podaj ilosc liczb: ";
$n = ;
chomp($n);
# Wprowadzanie liczb
for ($i = 1; $i ;
chomp($x);
@liczby = (@liczby, $x);
}
# Sortowanie listy
@liczby_sort = sort({$a $b} @liczby);
print "Najwieksza liczba to $liczby_sort[$n-1]. \n" rownanie kwadratowe #! /usr/bin/perl
# Rozwiazywanie rownania kwadratowego
print "Podaj wartosc a:";
$a = ;
chomp($a);


(…)

… a. Sprobuj jeszcze raz:";
$a = <STDIN>;
chomp($a);
}
print "Podaj wartosc b:";
$b = <STDIN>;
chomp($b);
print "Podaj wartosc c:";
$c = <STDIN>;
chomp($c);
print "Podaj wartosc x:";
$x = <STDIN>;
chomp($x);
$wynik = ($a * $x * $x) + ($b * $x) + $c;
print "Rownanie kwadratowe z podanych liczb rowna sie $wynik \
tabliczka mnożenia 10x10
#! /usr/bin/perl
# Tabliczka mnozenia
$n=1;
while ($n < 11)
{
printf '%3s…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz