Języki oprogramowania - Perl, Linux, HTML

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Języki oprogramowania - Perl, Linux, HTML - strona 1 Języki oprogramowania - Perl, Linux, HTML - strona 2 Języki oprogramowania - Perl, Linux, HTML - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera: Perl - suma dwóch liczb, która liczba większa, 3 wyrazy w porządku alfabetycznym, równanie kwadratowe, tabliczka mnożenia 10x10, czy liczba jest pierwsza, hipoteza simsona, liczba binarna, usuwania co drugiego znaku, zastępowanie ciągów, średnia arytmetyczna z parametrem, usuń łańcuchy, wyrazy alfabetycznie, HTML - podstawowe komendy, Linux - podstawowe skróty.

PERL
Suma dwoch liczb
#! /usr/bin/perl
# Dodawanie dwoch liczb
print "Podaj pierwsza liczbe: ";
$a = <STDIN>;
chomp($a);
print "Podaj druga liczbe: ";
$b = <STDIN>;
chomp($b);
$suma = $a + $b;
print "Suma dwoch liczb rowna sie $suma. \n"
która liczba wieksza(2)
#! /usr/bin/perl
# Porownanie dwoch liczb
print "Podaj pierwsza liczbe: ";
$a = <STDIN>;
chomp($a);
print "Podaj druga liczbe: ";
$b = <STDIN>;
chomp($b);
if ($a==$b)
{print "Liczby sa rowne \n";}
else
{if ($a>$b)
{print "Liczba $a jest wieksza \n";}
else
{print "Liczba $b jest wieksza \n";}
}
Która liczba wieksza(3)
#! /usr/bin/perl
# Najwieksza liczba z trzech
# Wprowadzanie liczb
$n = 3;
for ($i = 1; $i <= $n; $i = $i + 1)
{print "Podaj liczbe numer $i :";
$x = <STDIN>;
chomp($x);
@liczby = (@liczby, $x);
}
if ($liczby[0] == $liczby[1]&& $liczby[1] == $liczby[2])
{print "Liczby sa rowne \n"; }
else
{@liczby_sort = sort({$a <=> $b} @ liczby);
print "Najwieksza liczba to $liczby_sort[2]. \n";
}
3 wyrazy w pozadku alfabetycznym
#! /usr/bin/perl
# Sortowanie 3 wyrazow
# Wprowadzanie wyrazow
$n = 3;
for ($i = 1; $i <= $n; $i = $i + 1)
{
print "Podaj wyraz numer $i :";
$x = <STDIN>;
chomp($x);
@wyrazy = (@wyrazy, $x);
}
if ($wyrazy[0] eq $wyrazy[1]&& $wyrazy[1] eq $wyrazy[2])
{
print "Wprowadzono trzy razy $wyrazy[0]. \n";
}
else
{
@wyrazy_sort = sort(@wyrazy);
$i = 0;
foreach $wyraz(@wyrazy_sort)
{
print $wyraz, $i++!=$#wyrazy_sort?", ":".\n";
}
}
N liczb pokaz najmniejsza
#! /usr/bin/perl
# Najmniejsza liczba z N liczb
# Wprowadzanie liczby N
print "Podaj ilosc liczb: ";
$n = <STDIN>;
chomp($n);
# Wprowadzanie liczb
for ($i = 1; $i <= $n; $i = $i + 1)
{
print "Wprowadz liczbe $i: ";
$x = <STDIN>;
chomp($x);
@liczby = (@liczby, $x);
}
# Sortowanie listy
@liczby_sort = sort({$a <=> $b} @liczby);
print "Najwieksza liczba to $liczby_sort[$n-1]. \n"
rownanie kwadratowe
#! /usr/bin/perl
# Rozwiazywanie rownania kwadratowego
print "Podaj wartosc a:";
$a = <STDIN>;
chomp($a);
while ($a == 0)
{
print "Podales niepoprawna wartosc liczby a. Sprobuj jeszcze raz:";
$a = <STDIN>;
chomp($a);
}
print "Podaj wartosc b:";
$b = <STDIN>;
chomp($b);
print "Podaj wartosc c:";


(…)

…)
{
printf '%3s' ,$n;
$i=1;
while ($i < 11) {
$dzialanie=$n*$i;
printf '%4s' ,$dzialanie;
$i++;
}
print "\n";
$n++;
}
Czy liczba jes pierwsza
#! /usr/bin/perl
# Sprawdzanie liczb pierwszych
print "Podaj liczbe:";
$a = <STDIN>;
chomp($a);
$i=2;
$test = 'tak';
do
{$reszta = $a % $i;
if ($reszta == 0)
{
$test = 'nie';
}
$i = $i+1;
}
while ($i < $a);
if ($test eq nie)
{
print "Liczba nie jest liczba pierwsza\n…

Tee-rozwidlenie potokow
Echo-zawartosc jednej zmiennej
=-zdefiniowanie nowej zmiennej
Unset-usuwanie zmiennej powloki
Ps1-przechowuje definicje
Home-sciezka do katalogu domowego
Path-sciezki poszukiwan
Shell-nazwa programu interpretera plecen
User-nazwa użytkownika
…-uruchomienie 1 powloki
Bash- 2
Exit-zamkiecie powloki
Alias-definiowaie nowych nazw dla polecen
Perl
length-dlugosc wyrazu
rewers…
…-equiv=”content-type” content=”text/html;char set=ISO-8859-2” > rodzaj dok I str kodowa - name=”author” content=”…” autor dok - name=”kaywords” slowa klucze - name=”description” opis zawartość dok
<b>…</b> pogrubiony tekst
<i>…</i> pochyly
<u>…</u> podkreślony
<center>…</center> wyśrodkowanie
<p>…</p> nowy akapit
<h1>…</h1> naglowek 1 stopnia
<!--…--> niewidoczne
<br> znacznik knca wiersza
<hr width…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz