Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia 3 - strona 1 Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia 3 - strona 2

Fragment notatki:Zadanie 3.3 Przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych zamówień.
Wskazówka: PoniŜszy formularz zawiera podformularz. Jednym z najprostszych sposobów na utworzenie
takiego podformularza jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej kwerendy. Powinna ona zawierać
następujące pola: IDZamowienia i IDProduktu (z tabeli SzczegolyZamowienia) oraz Ilosc,
CenaJednostkowa i Wartosc (obliczoną na podstawie pól: Ilosc i CenaJednostkowa). W stopce
podformularza powinno znaleźć się pole Wartość, podające całkowitą kwotę do zapłaty za zamówienie.

Zadanie 4.1 Przygotować raport zawierający imię i nazwisko klienta oraz obrót na kaŜdym z nich. W stopce
raportu umieścić podsumowanie (całkowity obrót na wszystkich klientach)
                                                                                                                                                                                          

(…)

… Zadanie 3.1 Za pomocą kreatora przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych towarów.
Zadanie 3.2 Przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych klientów. Pole Województwo
zmienić w taki sposób, by moŜna było wybrać województwo z listy (Pole kombi).
Zadanie 3.3 Przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych zamówień.
Wskazówka: PoniŜszy formularz zawiera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz