Bazy danych treści wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych treści wykładów - strona 1 Bazy danych treści wykładów - strona 2 Bazy danych treści wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Baza danych- uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą danych, opisujący pewniem wybrany fragment rzeczywistości.
Podstawowe cechy:
Dane odzwierciedlają rzeczywistość w sposób z nią zgodny
Dane zapisywane są w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających złożonemu modelowi danych
Schemat Bazy danych- Struktura danych i powiązania miedzy nimi
System zarządzania bazą danych (SZBD)- moduł programowy którego zadaniem jest zarządzanie całą bazą danych oraz realizowanie zadań aplikacji użytkowników
System bazy danych- baza danych i system zarządzania bazą danych
Aplikacje- programy użytkowników zadaniem tych programów jest przetwarzanie danych t.j wstawianie nowych danych, modyfikowanie danych już istniejących, usuwanie danych, wyszukiwanie danych.
Cechy baz danych:
Trwałość danych
Długi czas życia (ograniczony wyłącznie okresem żywotności nośnika danych)
Nie zależność od tego czy aplikacje działa czy nie
Rozmiar danych
Wymaganie pamięci zewnętrzne (dane nie mieszczą się w pamieci operacyjnej)
Nie możliwe przeglądanie liniowe (konieczne zaawansowane mechanizmy)
Złożoność
Struktury zależności pomiędzy danymi
Ograniczeń intergralnościowych Wymagania stawiane bazą danych:
Zagwarantowanie spójności danych
Poprawność danych
Wierne odzwierciedlanie danych w rzeczywistości
spełnienie ograniczeń nałożonych przez Użytkowników
Odporność na anomalie będące wynikiem Współbieżności dostępu do baz danych
Odporność na błędy, awarie i inne anormalne
sytuacje wynikające z zawodności środowiska
sprzętowo-programowego
Odporność na błędy Użytkowników
Zapewnienie efektywnego przetwarzania danych
Optymalizacja metod dostępu do danych
Niezależność aplikacji od fizycznych metod dostępu
Poprawne odzwierciedlenie zależności w świecie rzeczywistym
Wspomaganie procesu projektowania i utrzymania bazy danych
Rózne poziomy modelowania danych
Transformacje między modelami danych
Ochrona przed nieuprawnionym dostępem
Ustalenie uprawnień użytkowników
Autoryzacja dostępu
Zapewnienie współbieżnego dostępu do danych wielu użytkowników
Poprawne rozwiązywanie możliwych konfliktów
Udostępniać tzw. Meta dane
Czyli dane o bazie danych opisujące m.in.:
Dane przechowywane w bazie
Struktury danych
Użytkowników i ich uprawnienia
Podział systemów baz danych: (kryteria)
Zastosowany model danych
Hierarchiczny
sieciowy
Relacyjne
Obiektowe
Relacyjno-obiektowe
Semistrukturalny
liczba węzłów / baz danych
bazy scentralizowane


(…)

… o tej samiej nazwie
Każde polew danym rekordzie (wierszu) jest takiego samego typu jak w odpowiadającej mu kolumnie, lub nie ma określonej wartości (NULL)
W tabeli jedna lub kilka kolumn tworzy tzw klucz główny
Na podstawie wartości klucza głównego można jednocześnie zindentyfikować każdy wiersz tabeli
PODSTAWOWE OPERACJE NA RELACJACH
PROJEKCJA, polega na utorzeniu list wybieranych atrybutów, wynikiem…
… atrybutów są elementarne)
Tebela powinna zawierać zbior atrybutów (w szczególności jeden atrybut). Którego wartość jednoznacznie identyfikuje poszczególne wiersze (REGUŁA INTEGRALNOŚCI)
Klucz relacji- to minimalny zbiór atrybutów służących di identyfikacji rekordów.
Schemat relacji- może posiadać wiecej niż jeden klucz( np. dla samochodu nr_silnka, nr_podwozia i nr_rejestracyjny)
Klucz główny (podstawowy…
… przy użyciu separatora tysięcy i stosuje ustawienia określone w aplecie opcji regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, nie jest wyświetlany symbol waluty. -procentowy - mnoży wartość przez 100 i wyświetla liczbę z dopisanym znakiem %. Stosuje ustawienia określone w aplecie opcje regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, symboli dziesiętnych i miejsc dziesiętnych. -liczba ogólna - wyświetla liczbę tak jak była wprowadzona -walutowy - wyświetla liczbę przy użyciu separatora tysięcy stosuje ustawienia określana w aplecie regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, symboli dziesiętnych, symboli waluta a także miejsc dziesiętnych -euro - wyświetla liczbę przy użyciu symbolu waluty euro niezależnie od symbolu określonego w aplecie opcje regionalne i językowe -stałoprzecinkowe - wyświetla co najmniej jedna cyfrę i stosuje ustawienia określone w aplecie opcje regionalne i językowe w panelu sterowania, dotyczące wielkości ujemnych, symboli dziesiętnych i symboli waluty a także miejsc dziesiętnych -miejsca dziesiętne - ustawia liczbę cyfr dla części ułamkowej (po separatorze dziesiętnym) -maska wprowadzania…
… jeśli należy do któregość z kluczy tej tabeli
Atrybut wtórny- atrybut który nie jest pierwotny nazywa się ATRYBUTEM WTÓRNYM
Pierwsza postać normalna- Tabela jest w pierwszej postaci normalnej, gdy każda wartość atrybutu w każdym wierszu tabeli jest wartością elementarną
Inaczej:
Gdy każdemu elementowi tabeli (znajdującemu się na przecięciu dowolnego wiersza i dowolnej kolumny odpowiada pojedyncza wartość z dziedziny danego atrybutu, a nie zbiór wartości)
Przechodnie zależności funkcyjne- niech X Y Z rozlącznie podzbioru atrybutów relacji R Z jest przechodnio zależny funkcyjnie od X gdy:
Y ->Z Z zależy funkcyjnie od Y
X->Y Y zależy funkcyjnie od X
NIE (Y->x) X nie zależy funkcyjnie od Y
Nie (Z->Y) Y nie zalezy od Z
Trzecia postać normalna- tabela jest trzeciej postaci normalnej jeśli:
Jest w drugiej postaci normalnej
Żaden z jej atrybutów wtórnych nie jest przechodnio zależy od żadnego klucza tabeli.
Np.
Fakultet -> prowadzący -> konsultacje
~ (prowadzący ≠> fakultet), jeden nauczyciel może prowadzić kilka fakultetów
~(konsultacje ≠> prowadzacy), w tym samym czasie mogą się odbywać konsultacje różnych nauczycieli)
Aby uzyskać trzecią postać normalną należy podzielić tabelę fakultety na dwie
Fakultety…
… zwięszanie zmniejszanie dat relacyjne -logiczne not (negacja) and (koniunkcja) Or (alternatywa) xor (alternatywa ykraczająca) Priorytet operatorów wywoływanie funkcji, nawiasy okrągłe, + - unarne, ^ potęgowanie, */, + -, &, =, <, <=, =>, > <> like, not, and, Or Wybrane funkcje Funkcje arytmetyczne -exp (n) oblicza e podniesione do potęgi n, gdzie e jest podstawą logarytmu naturalnego -log(n) oblicza logarytm naturalny z n -sqr(n) oblicza pierwiastek kwadratowy z n -int(n), fix(n) wyznaczają część całkowitą argumentu (różnica między tymi funkcjami występuje dla argumentów ujemnych) Int -> zwraca najbliższą liczbę całkowitą ujemną <=n podczas gdy funkcja fix -> zwraca najbliższa liczbę całkowitą ujemną >=n -abs(n) oblicza wartość bezwzględną z n -sgn(n) zwraca znak liczby n równy 1 dla argumentów…
… używać kropki, wykrzyknika, nawiasów kwadratowych i odwrotnego apostrofa Właściwości pól liczbowych Właściwość rozmiar pola: bajt, liczba całkowita, pojedyncza precyzja, liczba dziesiętna Identyfikator replikacji - do przechowywania użytkowego identyfikatora globalnego wymaganego przy replikacji. Replikacja nie jest obsługiwana w przypadku formatu *.accdb Właściwość format -standardowy-wyświetla liczbę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz