[ĆWICZENIA KOŁO] Przykładowe testy z programu Access

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6454
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
[ĆWICZENIA KOŁO] Przykładowe testy z programu Access - strona 1 [ĆWICZENIA KOŁO] Przykładowe testy z programu Access - strona 2 [ĆWICZENIA KOŁO] Przykładowe testy z programu Access - strona 3

Fragment notatki:

Podane są pytania i poprawna odpowiedź (bez pozostałych wariantów odpowiedzi). Niektóre odpowiedzi mogą nie być poprawne. Notatka porusza zagadnienia takie jak min.: formatowanie formantów w MS Access, formant, pole listy w MS Access, kreator formularzy, rozproszona baza danych, kwerenda krzyżowa, klucz obcy, reguła poprawności, integralność encji, serwer bazy danych, obiekt OLE, pole wyliczane, reguły integralnościowe.

TEST 18
1. Formatowanie formantów w MS Access dotyczy między innymi?
b) wielokrotności użycia koloru czcionki oraz rozmieszczania formantów
2. Atrybuty logiczne opisują wartości, jakie mogą się znaleźć w danym polu tabeli atrybuty te to między innymi?
b) zakres wartości, wartość domyślna, wygląd.
3. Co to jest formant?
a) obiekt w formularzu lub raporcie wyświetla dane, wykonujący jakieś działanie lub będący element. Dekorac. formularza czy raportu.
4.Otwieranie tabeli w MS Access polega na wybraniu następujących poleceń?
a) w oknie bazy danych kliknij kartę tabele. Kliknij nazwę tabeli która ma być otwarta.
5.Mówimy że między dwiema tabelami istnieje relacja jeden-do-wielu jeżeli pojedynczemu rekordowi?
d) z pierw. tab. może opow. jeden lub więcej rekordów z drugiej, poj. rekordowi z drugiej tab. odpow. najwyżej jeden rekord z pierwszej.
6. Co to jest kreator formularzy w MS Access?
a) narzęd. umożliw.automat.utworz.formularza,w którym wyświetlone są wartości z wszyst.pól i z wszyst.rekordów wybranej tab.lub.kwer
7. Rozproszona baza danych ( angielskie distrubuted database) jest to?
a) system baz danych obejmujący komputery znajdujące się w różnych miejscach.
8.Projektowania formularza w MS Access można wykonać stosując między innymi?
c) kreator formularzy, widok projektu formularza.
9. Jeśli chcesz znaleźć i pobrać tylko te dane, które spełniają pewne warunki w bazie danych MS Access lub Open Office?
d) wydrukuj formularz
10. Co to jest pole listy w MS Access?
a) format wyświetlający listę wartości z których użytkownik może wybrać odpowiednią pozycję 11.Kwerenda krzyżowa w MS Access jest to?
c) kwerenda która wyświetla zsumowane dane określonego pola i przedstawia te wartości w postaci wierszy i kolumn,
12. Klucz obcy w MS Access jest to?
c) pole (lub kilka pól) w tabeli relacyjnej, zawierające wartości odpowiadające wartościom klucza podstaw. W tabeli pierwotnej 14. Rekord w bazie danych jest to?
b) zestaw danych i właściwości różnych przedmiotów w tej samej tabeli
15.Termin stosowany w MS Access „nota” dotyczy ?
b) typu danych
16.Do narzędzi służących do zarządzania bazą danych w MS Access należą?
a) kreatory,kwerendy,formularze,raporty,odnośniki
17.Tabela tworzona w bazie danych MS Access powinna być?
a)zbiorem instrukcji napisanych w języku SQL
18.Mówimy że między dwiema tabelami występuje relacja wiele-do-wielu jeżeli pojedynczemu rekordowi?
d) w pierwszej z nich może odpowiadać jeden lub więcej rekordów i na odwrót


(…)

… identyfikujące każdy rekord w danej tabeli ma zawsze unikatową wartość i nigdy nie jest puste 38.Do podstawowego zbierania i przechowywania informacji w bazie danych służą ?
a) tabele 39. Makra pisane w MS Access lub Open Office Base służą do ?
b) wykonywania zestawu zadanych poleceń,
40.Atrybuty fizyczne opisują sposób, w jaki dane pole jest zbudowane, oraz określają ?
c) jego wygląd, typ przechowywania…
… w systemach Windows jest to ?
d) obszar do czasowego przechowywania stosowany w systemie do składowania tekstu, grafiki i innych danych
32.Co to jest filtr w bazie danych ?
c) zestaw kryteriów stosowanych do wybrania pewnego podzbioru rekordów lub w celu ich posortowania 33. MS Access może zarządzać własnymi bazami danych oraz ?
a) arkuszami kalkulacyjnymi z osadzonymi w nich makrami. 34.Kwerendy w bazie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz