Tworzenie i przegldanie bazy danych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie i przegldanie bazy danych - omówienie - strona 1 Tworzenie i przegldanie bazy danych - omówienie - strona 2 Tworzenie i przegldanie bazy danych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Tworzenie i przeglądanie bazy danych – MS Access 2003    Baza danych  –  zbiór danych opisujący pewien wybrany fragment rzeczywistości. Dane  powiązanych ze sobą pewnymi zależnościami.  Baza danych składa się z danych i programu  komputerowego wyspecjalizowanego w gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Program taki  (lub zbiór programów) nazywany jest  systemem zarządzania bazą danych .     Podstawowe funkcje  bazy danych to:  -  projektowanie rekordów (nazwa pola, długość pola, rodzaj pola)  -  edycja rekordów (wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie danych)  -  sortowanie  -  wyszukiwanie i selekcja danych  -  tworzenie zapytań  -  tworzenie raportów  -  drukowanie.    Bazy proste  – każda tablica jest osobnym dokumentem i nie może współpracować z innymi  tablicami (np. książka telefoniczna).  Bazy relacyjne  – wiele tabel danych może współpracować ze sobą. Posiadają wewnętrzny  język zapytań –  SQL , za pomocą którego można tworzyć  własne menu i zaawansowane  funkcje.    Tabela  jest zbiorem danych. Tabele są zorganizowane w kolumny (pola) i wiersze (rekordy).   Przykład 1.    Książki  IDAutora  Tytuł  ISBN  Wydawnictwo    Autorzy  IDAutora  Imię  Nazwisko  Data urodzenia  Pensja      Zasady tworzenia bazy danych:  -  dane gromadzone są w dwuwymiarowych tabelach  -  jedna z kolumn (tzw.  klucz podstawowy ) zawiera wartości, które się nie powtarzają    Typy relacji :  -  1-1 (każdy ma jeden PESEL)  -  1-n (np. jeden autor napisał wiele książek)  -  n-m (np. jeden autor napisał wiele książek, a książka może mieć wielu autorów)                1 Praca w środowisku MS Access – tworzenie katalogu książek    Krok 1. Rozpoczynanie pracy  Uruchomić program MS Access  Z menu  Plik  wybrać  Nowy   Z podmenu wybrać  Pusta baza danych   W oknie dialogowym bazie nadać nazwę np. Katalog książek. Plik przyjmie rozszerzenie .mdb  Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające po lewej stronie listę typów obiektów, które można  utworzyć bazie danych.          Krok 2. Projektowanie tabeli  W otwartym oknie dialogowym, po lewej stronie zaznaczyć pole  Tabele . Następnie wybrać polecenie  Utwórz tabelę w widoku projektu . Zdefiniować następujące pola:    Nazwa pola  Typ pola  ID książki Autonumerowanie  Autor Tekst  Tytuł Tekst  Rok wydania  Liczba  Wydawnictwo Tekst  ISBN Liczba  Opis Tekst  Cena Walutowy    W oknie  Właściwości pola  wpisać liczbę znaków dla każdego pola. Pole  ID książki  zdefiniować jako  klucz podstawowy (wybrać w menu kontekstowego, gdy kursor jest ustawiony w pierwszym wierszu).          2   Krok 3. Zapisywanie tabeli  Zapisać tabelę wykonując 

(…)

… na podstawie kwerendy Analiza czytelnictwa.
16. Zapisywanie tabeli w formacie HTML
W głównym oknie obiektów zaznaczyć tabelę Czytelnik. Z menu Plik wybrać funkcję Eksportuj. Jako
typ pliku wybrać HTML. Jako nazwę wybrać Czytelnik. Uruchomić przeglądarkę internetową i
obejrzeć utworzony plik. Wybrać funkcję Widok-> Źródło. Obejrzeć źródłowy format utworzonego
pliku zapisany w języku HTML.
8

… Plik->Zapisz. Jako nazwę tabeli wybrać Książka.
Krok 4. Tworzenie formularza
W oknie Baza danych wybrać zakładkę Formularze i polecenie Utwórz formularz w widoku projektu.
Dokonać powiązania formularza z tabelą Książka poprzez wybranie selektora – czarny kwadrat w lewym
górnym rogu na zbiegu linijek. Zostanie wyświetlone okno Formularz.
W otwartym oknie z zakładkami, na zakładce Dane wybrać: Źródło…
…. Projektowanie kwerendy
Za pomocą narzędzi dostępnych w bazie danych można wyszukiwać informacje według ustalonego
klucza. W tym celu należy zaprojektować kwerendę w oknie Baza danych wybieramy po lewej pole
Kwerenda, a następnie Utwórz kwerendę za pomocą kreatora.
W celu stworzenia listy książek wraz z cenami z dostępnych pól wybieramy: Autor, Tytuł, Cena. W
kolejnym oknie zaznaczamy: kwerenda szczegółówa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz