Bazy danych-przykładowe zadania i zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 6300
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych-przykładowe zadania i zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

takie zagadnienia jak: normalizacja tabeli, klucze, powiązania między tabelami, struktura bazy danych, kwerendy, raporty formularze, relacyjna baza danych, serwer bazy danych, redundancja.

REJESTR WYPOŻYCZEŃ
2011-05-15
Numer
Identyfikator książki Identyfikator czytelnikaData wypożyczenia
Data_ZW
1 0006
20021
1998-12-18
2 0011
10025
1998-10-21
3 0013
10025
2000-01-09
4 0015
10016
1997-04-25
5 0017
20055
1996-12-28
6 0022
20100
1998-11-14
7 0031
10016
1998-11-14
8 0032
10012
1999-01-05
9 0100
10012
1997-11-24
10 0106
20021
1998-11-21
12 0003
10019
1998-11-11
1998-11-16
13 0003
10025
1998-06-05
1998-11-10
14 0007
10025
1997-01-10
1997-10-16
15 0011
10049
1996-05-12
1997-05-11
16 0003
20015
1995-10-11
1998-05-22
17 0007
20015
1997-12-04
1998-01-03
18 0015
20016
1996-03-29
1996-05-10
19 0005
20067
1995-11-13
1996-07-12
20 0006
20067
1998-10-25
1998-11-06
21 0006
20100
1998-03-15
1998-10-16
22 0013
20100
1997-10-27
1998-04-21
23 0013
20100
1996-07-15
1996-11-05
24 0013
20105
1997-02-17
1997-09-19
25 0102
10012
1998-10-27
1999-01-02
26 0013
10016
1999-05-17
1999-05-17
27 0007
10019
1997-11-25
1999-10-10
28 0013
10016
1998-09-24
2000-01-09
Strona 1

(…)


Teoria baz danych - przykładowe zagadnienia sprawdzające wiedzę
Co to jest baza danych? Podaj przykłady wykorzystania baz danych. Co to jest system zarządzania bazą danych (SZBD)? Podaj przykładowe takie systemy. Jaka jest różnica między systemami zarządzania bazami danych: pracującymi w reżimie klient-serwer oraz biurkowymi (jednostanowiskowymi)? Co to jest klient a co to jest serwer bazy danych…
… dodanie nowego rekordu.
Makra
W formularzu Książki umieścić pole wyboru o nazwie pokaż_kaucję oraz pole tekstowe o nazwie Kaucja. W grupie makr Książki zdefiniować makro Pokaż kaucję, które obsługuje zdarzenie formularza Przy bieżącym oraz zdarzenie Po aktualizacji pola wyboru. Makro we wspomnianym polu tekstowym wylicza wartość kaucji równą 100-krotnej cenie, jeżeli pole wyboru jest zaznaczone…
… dla rolników indywidualnych określonego regionu (np. województwa świętokrzyskiego). Zastanów się (lub poszukaj np. w Internecie) jakiego rodzaju informacje powinny być w takiej bazie rejestrowane a następnie jakie powinny być do tego celu przygotowane tabele bazy danych.
Zadanie 4.
Zaproponuj strukturę bazy danych do obsługi rezerwacji biletów PKP dla połączeń krajowych.
Baza danych: BIBLIOTEKA
Uwaga…
…, taryfa (1 - w czasie najwyższej oglądalności, 0 - o innej porze).
1. Zdefiniuj strukturę (typy pól) tabel, określ klucz. Ustaw relację.
REKLAMA(id_reklamy, tytuł reklamy, czas emisji)
EMISJA(id_reklamy, data emisji, taryfa)
Wprowadź dane posiłkując się poniższym zestawieniem:
id_reklamy
tytuł reklamy
czas emisji (s)
data emisji
taryfa
100
Bona Mi
40 99-12-02
1
100
Bona Mi
40 99-10-03
0
300
Prince polo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz