Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

note /search

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 8631

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych Statyka - Wyznaczyć maksymalny kąt pochylenia wzniesienia, nie powodujący utraty stateczności (przewrócenia się) samochodu. Przy jakiej wartości kąta pochylenia wzniesienia nacisk na oś tylną jest maksymalny? - Podać sposób wyznaczania współrzędnych

Zarządzanie jakością - opracowanie wykładów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4207

doc. Notatka zawiera takie informacje, jak: normy ISO 9000:2005, konsument, producent, klasa jakości, koncepcja TQM, założenia i istota koncepcji, benchmarking, osiem zasad zarządzania ISO 9000-2005, polityka jakości -poradnik, metodyka wdrożenia, program Natura 2000, zakres normy, skuteczność sy...

Wyznaczanie współ. załamania za pomocą mikroskopu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 8393

Wstęp teoretycznyRozchodzenie się fal o rozmaitych kształtach powierzchni falowych , jak również zjawiska ugięcia , odbicia i załamania fal można ujmować z punktu widzenia tzw. zasady Huygensa . Według tej zasady każdy punkt ośrodka ,do którego dociera

Labolatorium badania operacyjne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Badania operacyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2667

...zadanie 1.1 B A D A N I A O P E R A C Y J N E Z K O M P U T E R E M PRYMALNA METODA SIMPLEKS ZESTAWIENIE PEťNE DANE WEJśCIOWE Liczba ograniczeń: 3 Liczba zmiennych: 3 Funkcja celu 1.00*x( 1)1.00*x( 2)1.00*x( 3) ÄÄÄÄÄÄ max Ograniczenia Wiersz 1.1....

Mechanika Ruchu Labolatorium

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Mechanika ruchu pojazdów
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2891

...W powyższych obliczeniach mieliśmy do dyspozycji podstawowe parametry samochodu mierzone bezpośrednio tzn: szerokość, wysokość ,masa całkowita oraz współczynniki i wielkości wynikające z jego konstrukcji. Dzięki tym danym zostały obliczone za pomocą odpowiednich wzorów wielkości takie jak:...

Egzamin z podstaw zarządzania - najczęstsze pytania z odpowiedziami

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 4172
Wyświetleń: 11753

...1. Co to jest zarządzanie, funkcje zarządzania (z opisem). Zarządzanie to zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Zarządzanie polega na decydowan...

Ćwiczenia - rachunek kosztów dla inżynierów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 5103

Zajęcie odbywają się na Politechnice Świętokrzyskiej a prowadzi je prof. dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek. Notatka zawiera 22 strony. Notatka składa się z treści zadań oraz ich rozwiązań. ...W okresie sprawozdawczym wyprodukowano i sprzedano 96 000 sztuk pro­duktów, cena sprzedaży 17 zł za sztu...

Multimetry cyfrowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Miernictwo cyfrowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4277

Sprawozdanie ma 10 stron porusza zagadnienia takie jak: podstawowe właściwości multimetrów cyfrowych, cyfrowe metody pomiaru napięć stałych i zmiennych, cyfrowe metody pomiaru rezystancji, źródła błędów mierników cyfrowych. W notatce znajdują się: schemat pomiarowy napięć zmiennych, 4 tabele pomiar...

Elementy geodezyjnego rachunku wyrównawczego.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1715

Politechnika Świętokrzyska, Ryszard Florek Elementy geodezyjnego rachunku wyrównawczego Rodzaje pomiarów Pomiarem bezpośrednim -  nazywamy pomiar przez bezpośrednie porównanie z „jakimś” wzorcem.  Przykład: Pomiar dlugości za po...