Multimetry cyfrowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4228
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Multimetry cyfrowe - strona 1 Multimetry cyfrowe - strona 2 Multimetry cyfrowe - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie ma 10 stron porusza zagadnienia takie jak: podstawowe właściwości multimetrów cyfrowych, cyfrowe metody pomiaru napięć stałych i zmiennych, cyfrowe metody pomiaru rezystancji, źródła błędów mierników cyfrowych. W notatce znajdują się: schemat pomiarowy napięć zmiennych, 4 tabele pomiarowe, 4 tablice z obliczeniami, schemat pomiarowy pomiar rezystancji rezystorów, charakterystyki częstotliwościowe, pomiary rezystancji rezystora. Notatka porusza tematykę, taką jak: woltomierze cyfrowe, zasada działania woltomierzy analogowych, obliczenia błędów względnych, czynniki powstawania błędów obliczeniowych i
przyczyny niedokładność pomiarów.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w KIELCACH
LABORATORIUM MIERNICTWA CYFROWEGO
Temat:
Multimetry cyfrowe
Grupa:
Ocena:
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest:
Poznanie podstawowych właściwości multimetrów cyfrowych.
Poznanie cyfrowych metod pomiaru napięć stałych i zmiennych.
Poznanie cyfrowych metod pomiaru rezystancji.
Poznanie źródeł błędów mierników cyfrowych.
Dane o zastosowanych przyrządach.
Multimetr badany typu V543, firmy Meta Tronik
Podstawowe funkcje pomiarowe i podzakresy : napięcie stałe o podzakresach: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
napięcie przemienne o podzakresach: 200mV, 2V, 20V, 200V , 750V
Pomiary
3.1. Schemat pomiarowy napięć zmiennych
Zastosowano oznaczenia:
V1 napięcia mierzone woltomierzem cyfrowym M-3800
V2 napięcia mierzone woltomierzem analogowym
V3 napięcia mierzone woltomierzem cyfrowym M-4660A
Tabela pomiarowa 1. ( 1V - 10V) f = 50 Hz
Lp.
Multimetr V543
V1 U[V]
V2 U[V]
V3 U[V]
1
1,001
1,0
1,0
0,994
2
2
2,0
2,0
1,996
3
3,008
3,0
3,0
2,997
4
4,003
4,0
4,0
3,991
5
5,020
5,03
5,0
5,002
6
6,010
6,02
6,0
6,007
7
7,010
6,99
7,0
6,984
8
8,010
8,02
8,0
7,997
9
9,009
9,0
9,0
9,015
10
10,040
10,05
10,0
10,028
Tabela pomiarowa 2. (20 Hz - 200 Hz) Częstotliwość [Hz]
Multimetr V543
V1 U[V]
V2 U[V]
V3 U[V]
20
6,95
7,03
7
7,004
25
6,962
7,02
7
6,989
30
6,98
7,01
7
6,986
40
6,989
7
7
6,978
50
7,001
6,99
7
7
60
6,993
6,99
7
6,982
80
7
6,98
7
6,981
100
6,998
6,98
6,8
6,984
150
7,003
7
6,8
6,982
200
7,008
6,99
6,7
6,986
Tabela pomiarowa 3. (200 Hz - 2 kHz)
Częstotliwość [Hz]
Multimetr V543
V1 U[V]
V2 U[V]
V3 U[V]


(…)


8
7,240
6,89
0,4
5,439
13
7,251
6,79
0,0
5,223
15
7,271
6,53
0,0
4,744
20
7,299
6,25
0,0
4,274
3.2. Obliczenia
3.2.1. Błędy bezwzględne (1) i względne (2) napięć zmiennych obliczmy ze wzorów:
(1)
gdzie:
X - wartość zmienna (otrzymana w wyniku pomiaru)
Xr - wartość rzeczywista wielkości mierzonej
(2)
gdzie:
- błąd bezwzględny
Xr - wartość rzeczywista wielkości mierzonej
Tabela 1 z obliczeniami ( 1V…

Charakterystyki częstotliwościowe Uwy=F(f)Uwe=const
Wnioski
Woltomierze cyfrowe posiadają wiele zalet, do których można zaliczyć min.: dużą dokładność pomiaru, automatyczny wybór zakresów pomiarowych, krótki czas pomiaru, bezpośredni odczyt wyników pomiaru (bez możliwości popełnienia błędu paralaksy), łatwość przechowywania i przetwarzania informacji.
Cyfrowe woltomierze napięcia stałego mogą, w połączeniu…
… były za pomocą przyrządów pomiarowych (woltomierzy), a więc takie pomiary zawsze obarczone są błędem pomiaru.
Porównanie wyników było możliwe dzięki obliczeniu błędów względnych i bezwzględnych dla woltomierzy V1, V2, V3.
Błąd bezwzględny zawsze wyrażony jest w jednostkach wartości mierzonej i może przyjmować znak plus lub minus. Wartość przeciwna błędu bezwzględnego, tzn. − Δ, nazywana jest poprawką - nazwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz