Badanie przepływu cieczy, prawo ciągłości strugi, prawo Bernoulliego, płyn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 18179
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie przepływu cieczy, prawo ciągłości strugi, prawo Bernoulliego, płyn - strona 1

Fragment notatki:

Tematem ćwiczenia było badanie przepływu cieczy ? prawo ciągłości strugi, prawo Bernoulliego. Ćwiczenie zostało wykonane dnia 14.04.2010. W notatce znaleźć można również tabele z zestawieniami wyników, wzory i wykresy zawierające graficzną prezentacji danych.

W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: płyn, przepływ stacjonarny, przepływ niestacjonarny, przepływ laminarny, przepływ turbulentny, prawo Bernoulli, prawo ciągłości strugi. Ponadto w dokumencie dokładnie został opisany przebieg doświadczenia oraz takie jego elementy jak: wyznaczanie prędkości, pomiary otwarcia zaworu, obliczenie niepewności, wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Sprawozdanie z laboratorium z fizyki
Ćwiczenie nr 5
Temat ćwiczenia: Badanie przepływu cieczy - prawo ciągłości strugi, prawo Bernoulliego.
Data wykonania ćwiczenia: 14.04.2010
Data oddania sprawozdania …
Ocena …
Wstęp teoretyczny
Płyn jest to substancja ciekła, gazowa lub proszku, która
ma zdolność płynąć tj. dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajdują oraz może swobodnie się przemieszczać (przepływać), np. przepompowywana przez rury.
Wyróżniamy cztery główne rodzaje przepływów:
- Przepływ stacjonarny - przepływ, w którym w każdym punkcie obszaru zajętego przez płyn jego prędkość nie zmienia w czasie.
Przepływ niestacjonarny - przepływ w którym składowe wektorów prędkości elementów płynu są funkcjami czasu.
Przepływ laminarny - przepływ, w którym sąsiadujące warstwy płynu ślizgają się po sobie nie zaburzając się wzajemnie.
Przepływ turbulentny- charakteryzuje się występowaniem różnego rodzaju wirów oraz ich nagłym zanikiem i pojawianiem się.
Prawa charakteryzujące przepływ cieczy:
Prawo Bernoulliego - kiedy prędkość płynu rośnie, ciśnienie maleje. :
P+ρv2+ρgy = constans , gdzie
p - ciśnienie cieczy, ρ - gęstość cieczy, v - prędkość przepływu cieczy, g - przyspieszenie ziemskie, y - wysokość rurki z cieczą nad powierzchnią ziemi.
Prawo ciągłości strugi - dla laminarnego przepływu nieściśliwego płynu prędkość strumienia zmienia się tak, jak zmienia się odwrotność powierzchni przekroju poprzecznego i jest największa w najwęższych częściach rurki.
A1v1=A2v2 , gdzie
A1,A2 - pole powierzchni przekroju rury v1,v2- prędkość cieczy
Przebieg ćwiczenia
Układ pomiarowy składa się z pompy, która tłoczy wodę ze zbiornika A, poprzez szklaną rurę o dwóch różnych średnicach przekroju do zbiornika B. Część tłoczonej wody jest zwracana z powrotem do zbiornika A celem uniknięcia gwałtownego wzrostu ciśnienia w układzie w momencie włączenia pompy przy zamkniętym zaworze nr1. Układ posiada także dwa zawory: wspomniany już zawór nr1. służący do regulacji wielkości przepływu oraz zawór nr2.
Przebieg doświadczenia przed każdym pomiarem zanotowaliśmy początkową różnicę poziomów cieczy w rurce manometrycznej


(…)

… danej objętości
Zamknęliśmy zawór nr1 i wyłączyliśmy pompę
Powtórzyliśmy pomiar dla innych stopni otwarcia zaworu nr1.
Tabela wyników:
Wyznaczanie prędkości z równania Bernoulliego:
Wyznaczanie prędkości na podstawie pomiaru czasu potrzebnego do przepływu określonej objętości wody
Tabela 1. Pomiary dla otwarcia ½ zaworu
L.p
d1
A1
d2
A2
h
V
t
V2a
V2b
1a
0,058
0,003
0,036
0,001
0,003
0,005
30
0,26
0,16…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz