Constans

note /search

Conditional Inclusion

  • Politechnika Śląska
  • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

 #ifndef - if not defined  Most compilers define special constans making possible identifying the compiler...

Charakterystyka stanu gazowego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

doskonałego zachowuje stałą wartość p * V = constans T= constans Prawo Gay - Lussaca (przemiana izobaryczna...

Ekonomika przedsiębiorstw I wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

przedstawiana w następujących formach: Formy alternatywne W -> maximum ZASADA EFEKTYWNOŚCI K constans...

Pojęcie strumienia

  • Politechnika Gdańska
  • Hydraulika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

=constans Pojęcie strumienia Szczególny rodzaj wielkości fizycznej, określający intensywność przemieszczania...

Kinetyka reakcji chemicznych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1372

- minimalna wartość sumy energii kinetycznej i energii wiązań Eaktywacji = Ekinetyczna + Ewiązań = constans...