Ekonomika przedsiębiorstw I wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika przedsiębiorstw I wykład - strona 1 Ekonomika przedsiębiorstw I wykład - strona 2

Fragment notatki:


23.02.05r.
WYKŁAD I
EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NAUKA Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa.
Charakter ekonomiki przedsiębiorstwa jako nauki.
Metody badawcze wykorzystywane w ekonomice przedsiębiorstwa.
Interdyscyplinarność ekonomiki przedsiębiorstwa.
Ewolucja ekonomiki przedsiębiorstwa.
Ad. A. Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa. Wg J. Duraja ekonomika przedsiębiorstwa jest to dyscyplina naukowa o:
warunkach
instrumentach
sposobach
racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwach.
GOSPODAROWANIE - pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zasobów dla zaspokojenia określonych potrzeb społecznych; ma charakter społeczny.
Najważniejszym ogniwem procesu gospodarowania jest przedsiębiorstwo . RACJONALNE GOSPODAROWANIE = EKONOMICZNOŚĆ
(z pkt. widzenia prakseologii) trzecia podstawowa forma sprawności (obok skuteczności i korzystności). Miarą ekonomiczności jest stosunek wyniku użytecznego (efektu) do kosztów działania.
Oznaczając: W- wynik użyteczny, K- koszty, mamy następującą sytuację:
(1) W: K1 - działanie ekonomiczne
(2) W: K=1 - działanie obojętne z pkt. widzenia ekonomiczności
(3) W: K maximum
ZASADA EFEKTYWNOŚCI
K constans
Przy stałych kosztach maksymalizujemy wynik użyteczny. Jest to tzw. w a r i a n t w y d a j n o ś c i o w y (wariant efektywnościowy).
W constans
ZASADA OSZCZĘDNOŚCI
K - minimum
Przy stałym wyniku użytecznym minimalizujemy koszty. Jest to tzw. w a r i a n t o s z c z ę d n o ś c i o w y.
Forma niealternatywna ekonomizacji W - maximum
K - minimum
Maksymalizujemy wynik (zwiększamy wydajność), minimalizujemy koszty (zwiększamy oszczędności). Oskar Lange nie widział możliwości jednoczesnego występowania formy niealternatywnej (...jak wiele innych osób).
Inne definicje ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz