Ekonomika budownictwa 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika budownictwa 1 - strona 1 Ekonomika budownictwa 1 - strona 2 Ekonomika budownictwa 1 - strona 3

Fragment notatki:


Ekonomika budownictwa wykład 1 Ekonomika budownictwa Wykład: Zaliczenie na podstawie kolokwium zaliczeniowego na ostatnim wykładzie w czerwcu 2010 Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa Cele zajęć (efekty kształcenia i kompetencje) Pojęcie ekonomika Ekonomika budownictwa IBB1516 Prowadzący przedmiot: Zakład Metod Projektowania i Realizacji Budowli, I-2, Z-4 Treść wykładu: Podstawy ekonomiki - założenia podstawowe Rola i funkcje dokumentacji kosztowej w procesie inwestycyjnym. Podstawy techniczno-prawne w procesie kosztorysowania. Metody kosztorysowania robót i obiektów budowlanych (uproszczona, szczegółowa). Rodzaje kosztorysów, zasady ich sporządzania. Zamówienia publiczne i kosztorys inwestorski. Struktura ceny kosztorysowej. Przedmiarowanie robót. Baza normatywna i cenowo-kosztowa. Przetargi - rodzaje, organizacja. Ekonomika budownictwa IBB1516 Literatura do przedmiotu:
[1] Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Podręcznik. WSiP, Warszawa2005.
[2] Starzec M.: Kosztorysowanie w budownictwie zasady wraz z przykładami. Politechnika Łódzka 2004.
[3]Laurowski T.: Kosztorysowanie w budownictwie. Wyd. KaBe, 2007r. [4] Poradnik kierownika budowy Tom 1 Praca zbiorowa. Warszawa Arkady 1989r
[5] Nr 1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207)
Ekonomika budownictwa 1.System ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego
Ekonomika budownictwa 1.System ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego
Alokacja środków
Ograniczenia uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa
Zmniejszenie znaczenia ekonomiki
Dwoistości postępowania:
Ogólne rozwiązania systemu ekonomiczno - finansowego prowadzą do pojawienia się sprzeczności związanej z uzyskaniem braku efektywności
Ekonomika budownictwa Odrębność budownictwa powoduje powstanie wielu czynników, które w odmienny sposób kształtują koszty i ceny oraz wymagają stosowania odmiennych metod działania jak rachunek kosztów, analiza ekonomiczna, kalkulacja kosztów i cen. Ekonomika budownictwa Specyfika produkcji budowlanej polega na:


(…)

… zadania odpowiada tylko za koszty przez siebie poniesione,rys.2-2
Ekonomika budownictwa
Informacja ekonomiczna pojęcia
Produkcja - zadania produkcyjne w ujęciu wartościowym( wskaźniki ekonomiczne) ii rzeczowym zakończone i w toku realizacji z uwzględnieniem robót wykonywanych przez wykonawców
Siła robocza -wskaźniki ekonomiczne określające gospodarkę zatrudnieniem, pracą i płacami,
Środki trwałe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz