Ekonomia budownictwa 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia budownictwa 2 - strona 1 Ekonomia budownictwa 2 - strona 2 Ekonomia budownictwa 2 - strona 3

Fragment notatki:


Ekonomika budownictwa wykład 2 Ekonomika budownictwa IBB1516 CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW:
określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: przez inwestora, 
przez wykonawcę
Ekonomika budownictwa IBB1516 CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW:
prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, Ekonomika budownictwa IBB1516 CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW:
rozstrzygania sporów, w celach dowodowych, Ekonomika budownictwa IBB1516 CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW:
wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości. Ekonomika budownictwa IBB1516 w2 Dziedziny w których wykonuje się kosztorysy: budownictwo górnictwo energetyka renowacja zabytków architektura krajobrazu szacowanie nieruchomości realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury, np. kosztorys filmu, widowiska, spektaklu itp. Ekonomika budownictwa IBB1516 w2 Kto może sporządzać kosztorys ???????????: osoba o odpowiednim wykształceniu
w budownictwie kosztorysantem jest najczęściej Rzeczoznawca Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych , inżynier budownictwa (zarówno specjalności budownictwo jak i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych), czasem także architekt , w szacowaniu nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy , inne osoby , gdyż zawód ten obecnie nie wymaga specjalnych uprawnień. Ekonomika budownictwa IBB1516 w2 Co to jest kosztorys budowlany???
Wikipedia: 1. Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.
2. Kosztorysowanie jest to kalkulacja kosztów w fazie poprzedzającej wykonanie przez przedsiębiorstwo (wykonawcę) świadczenia umownego. Ekonomika budownictwa IBB1516 w2 Zastosowanie kosztorysu w wycenie nieruchomości W wycenie nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. W podejściu kosztowym przy zastosowaniu metod odtworzenia i zastąpienia można stosować techniki: szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową, a w metodzie kosztów likwidacji technikę szczegółową. Jednym z elementów operatu opartego na tych technikach oraz czasem przy podejściu mieszanym, jest kosztorys jako sposób określenia ceny kosztorysowej. W wycenie nieruchomości korzysta się najczęściej z gotowych cenników o różnym stopniu scalenia elementów i zakresie. W pewnych sytuacjach oczywiście wykonuje się kalkulacje oparte o katalogi KNNR, KSNR, KNR i inne.


(…)

…, sporządzane m. wskaźnikową w fazie projektu podstawowego)
K. szczegółowe - w fazie p. wykonawczego czy w trakcie realizacji robót Rodzaje kosztorysów
Rodzaje kosztorysów
Inwestorskie -sporządza zamawiający aby oszacować koszty wykonania robót
Ofertowy -służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlanych, sporządza wykonawca gdy staje do przetargu lub otrzymuje od inwestora propozycję złożenia oferty. W k…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz