Ekonomika budownictwa cz.1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4914
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika budownictwa cz.1 - strona 1

Fragment notatki:

Ponadto porusza takie kwestie jak: system ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego, kryteria właściwego przebiegu budowy, wynagrodzenie za roboty budowlane, zasady wynagradzania za pracę, dziedziny w których wykonuje się kosztorysy, rozwój metod kosztorysowania w Polsce, rodzaje kosztorysów oraz wspólny słownik zamówień (CPV).

1.System ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego Alokacja środków Ograniczenia uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa Zmniejszenie znaczenia ekonomiki Dwoistości postępowania: 
Ogólne rozwiązania systemu ekonomiczno – finansowego prowadzą do pojawienia się sprzeczności związanej z uzyskaniem braku efektywności 
 Odrębność budownictwa powoduje powstanie wielu czynników, które w odmienny sposób kształtują koszty i ceny oraz wymagają stosowania odmiennych metod działania jak rachunek kosztów, analiza ekonomiczna, kalkulacja kosztów i cen.  Specyfika produkcji budowlanej polega na: Powiązanie produktu budowlanego z terenem Złożoność produktu, Skala produkcji budowlanej, Rozmiar obiektu budowlanego Odmienność od innych organizacji produkcji Sezonowość produkcji  Pojęcia budowy i budowania: 1. czynność wznoszenia obiektu budowlanego 2. jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego przeznaczona do realizacji określonego zadania                               tym zajmuje się ekonomika Z reguły budowa powinna być odrębnie rozliczana i    organizacyjnie wyodrębniona      Może to być rozliczanie budowy pod względem: Określonych zadań rzeczowych, Rozliczeń otrzymanych środków w stosunku do wykonanych robót, Rozliczenie zaplanowanych zadań rzeczowych i finansowych, Możliwości korzystania z usług innych jednostek firmy czy podwykonawców w odniesieniu do realizacji inwestycji  Niezbędne kryteria do właściwego przebiegu budowy:  • Rozwiązanie organizacyjne procesu produkcji na budowie zależy od charakteru zadania, czyli od 
rodzaju robót i warunków realizacji. 
• Co wymaga odpowiedniego podziału na procesy cząstkowe, co ułatwi rozliczenie i przygotowanie 
realizacji. 2. Zakres i formy działania ekonomicznego budowy   
•  cel działania 
Kształtowanie cen i ustalanie wynagrodzeń W latach 80-tych funkcjonowały 3 rodzaje cen: •  Urzędowe      - nie dotyczyły budownictwa                       
•  Regulowane - instrument oddziaływania państwa, są cenami maksymalnymi obowiązującymi w 
gospodarce scentralizowanej 
•  Umowne Cena ustalana jest przez inwestora i wykonawcę. Powinna uwzględniać koszty uzasadnione. Ustalenie 
ceny odbywa się wg ustalonej metody kalkulacji ceny. Obecnie stosowane są metody kalkulacji pełna i uproszczona.     
Regulatory ekonomicznej działalności firmy: 
• Ceny i koszty 
• Podatki 
• Kredyty 
• Oszczędności w gospodarowaniu materiałami i racjonalne wykorzystanie sprzętu 
• Rentowność działania firmy   Elementy niezbędne do poprawnej kalkulacji ceny kosztorysowej robót: •  Poprawny i kompletnie wykonany projekt budowlany •  Protokół ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania uzgodniony przez wykonawcę i inwestora 

(…)

… wykonawcą a podwykonawcami,
CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW:

rozstrzygania sporów,
w celach dowodowych,
CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW:
wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.
Dziedziny w których wykonuje się kosztorysy:
• budownictwo
• górnictwo
• energetyka
• renowacja zabytków
architektura krajobrazu
• szacowanie nieruchomości
• realizacja…
… pojęcia
• Produkcja – zadania produkcyjne w ujęciu wartościowym( wskaźniki ekonomiczne) ii rzeczowym

zakończone i w toku realizacji z uwzględnieniem robót wykonywanych przez wykonawców
Siła robocza –wskaźniki ekonomiczne określające gospodarkę zatrudnieniem, pracą i płacami,
Środki trwałe – maszyny i urządzenia w ujęciu rzeczowym i wartościowym
Środki obrotowe – środki materiałowe i finansowe…
…. Kosztorysowanie jest to kalkulacja kosztów w fazie poprzedzającej wykonanie przez
przedsiębiorstwo (wykonawcę) świadczenia umownego.
• Zastosowanie kosztorysu w wycenie nieruchomości

W wycenie nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki szacowania
nieruchomości. W podejściu kosztowym przy zastosowaniu metod odtworzenia i zastąpienia można
stosować techniki: szczegółową, scalonych elementów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz