Ekonomika budownictwa

note /search

Ekonomika budownictwa - materiały z ćwiczeń

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5894

Kosztorys wykonany został w programie "Zuzia" i skonwertowany do pdf. Dokument ma 38 stron. Ponadto, notatka zawiera również materiał z ćwiczeń z ekonomiki budownictwa. Dokument jest arkuszem kalkulacyjnym i zawiera przedmiar robót budowlanych dla domku jednorodzinnego. Trzecim plikiem jest lista p...

Ekonomika budownictwa cz.2

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4298

–  Ekonomika w3  –  Metodyka opracowania kosztorysów.   –  Przedmiarowanie. Czynniki cenotwórcze.  –  Sporządzenie kosztorysu  –  Co? –określenie zadań rzeczowych  –  Jak? – technologia wykonania  –  Ile? – przedmiar robót  –  Ile za jednostkę robót? - nakłady i ceny  –  Koszt całkowity?  –  Przed...

Ekonomika budownictwa cz.3

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3563

Ekonomika budownictwa    W 4  Zasady przedmiarowania – c.d. Izolacje, tynki, rusztowania zasady Struktura ceny kosztorysowej. Baza normatywna i cenowo-kosztowa.   Przedmiarowanie izolacji Izolacje KNR 202 rozdz. 06 •  Obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych,  p...

Ekonomika budownictwa sem 4 - wykłady

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5369

Z notatki dowiemy się między innymi co to jest kosztorys, jakie spełnia role oraz poznamy tok postępowania przy projektowaniu oraz fazy, metody kosztorysowania oraz rodzaje majątków w odniesieniu do ekonomiki budownictwa (trwały, nietrwały, obro...

Ekonomika budownictwa - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2940

EKONOMIKA BUDOWNISTWA I KOSZTORYSOWANIE Dr inż. Beata Grzyl W Anna Cuglewska D * LITERATURA: „Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie” Z. Kowalczyk, J. Zabielski, WSiP, 2008 wyd. III „Polskie Standardy kosztorysowanie i Robót Bud.” Stowarzyszenie Kosztorysantów Polskich, Wacetob, 2005 „Eko...

Ekonomika budownictwa cz.1

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4956

Ponadto porusza takie kwestie jak: system ekonomiczny przedsiębiorstwa budowlanego, kryteria właściwego przebiegu budowy, wynagrodzenie za roboty budowlane, zasady wynagradzania za pracę, dziedziny w których wykonuje się kosztorysy, rozwój metod...

Procesy budowlane, materiał z ćwiczeń (projektu)

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4662

lista procesów budowlanych wraz z KNR\\\'ami z ekonomiki budownictwa, materiał z ćwiczeń, studia dzienne Polsl. ŁAWY FUNDAMENTOWE: KNR 202 1101 1 4 1. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym KNR 202 202 3 2 2. Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1,3m –podawany pompą KNR 202 290 4 ...

Stadion: spis robót budowlanych + przedmiar

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3451

Dokument ma 5 stron i składa się z takich części jak: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcja, fundamenty, ściany, schody i szyb windowy, trybuny - elementy monolityczne, trybuny - elementy prefabrykowane, architektura, ściany murowane, stolarka i ślusarka, okna, drzwi, ślusarka, tynki i okł...

Cele sporządzania kosztorysów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 987

CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW: prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, określenie kosztó lub ceny wykonania określonego zadania (przez inwestora lub wykonawcę) rozstrzygania sporów, w ce...

Katalogi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1372

KATALOGI KNNR - KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW RZECZOWYCH KNR - KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH KNR remontowe Zasady ogólne: Baza opracowania przedmiaru Projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Założenia wyjściowe do kosztorysowania Dobrze zinterpretować ...