stadion: spis robót budowlanych + przedmiar

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stadion: spis robót budowlanych + przedmiar - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 5 stron i składa się z takich części jak: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcja, fundamenty, ściany, schody i szyb windowy, trybuny - elementy monolityczne, trybuny - elementy prefabrykowane, architektura, ściany murowane, stolarka i ślusarka, okna, drzwi, ślusarka, tynki i okładziny ścian, sufity - izolacje i wykończenie, posadzki na gruncie i warstwy pod nawierzchnię.

STADION PRZEDMIAR:Jedn.prLp.OpisIlośćzedm.1ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Przygotowanie terenu do rozpoczęcia prac rozbiórkowych związane z uporządkowanie terenu, wywiezieniem oraz utylizacją elementów 
1.1
ruchomych składowanych świadomie oraz zalegających na terenie posesji 
kpl
1
1.2
Zabezpieczenie terenu przed mo liwością wstępu osób nieuprawnionych oraz postronnych 
kpl
1
Odcięcie mediów, demonta  instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych w opisywanych obiektach oraz na terenie przyległych placów i drogi 
1.3
dojazdowej - zgodnie z projektem rozbiórek - odcięcia i demonta  licznych odgałęzień instalacji zewnętrznych w obrębie posesji oraz 
kpl
1
wewnętrznych w obiektach ze szczególnym zwróceniem uwagi na instalację elektryczną.
Demonta  oraz wywóz elementów wykończenia, dekoracyjnych - zgodnie z projektem rozbiórek - usunięcie z obiektu urządzeń i elementów 
1.4
wykończenia takich jak: muszle klozetowe, pisuary, sufity podwieszane, niemurowane ścianki działowe itp.
kpl
1
1.5
Demonta  i wywóz elementów stalowych schodów zewnętrznych i zadaszenia tarasów
kpl
1
1.6
Zdemontowanie, rozbiórka i wywóz konstrukcji stalowej tarasu i ogrodu zimowego
kpl
1
1.7
Rozbiórka i wywóz elementów murowych i  elbetowych konstrukcji budynku głównego i klatki schodowej 
kpl
1
1.8
Skucie i usunięcie wylewek, posadzek oraz ław fundamentowych 
kpl
12ROR BOB TYT  Y ZIZ EME NEN2.1Roboty ziemne wg stanu istniejacego
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.ły ki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 
2.1.1
m3
80000
10 kmZagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m 
2.1.2
m3
12000
spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
2.1.3
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV - wywóz nadmiaru gruntu
m3
554533KONSTRUKCJA3.1Fundamenty
Podkład z chudego betonu pod ławami fundamentowymi - beton C8/10 (B10)
3.1.1
m3
1200
3.1.2
Ławy fundamentowe - szalunki + betonowanie - beton C25/30 (B30)
m3
4900
3.1.3
Ławy fundamentowe - zbrojenie - stal AIIIN - RB500W
kg
308923,2
3.1.4
Podkład z chudego betonu gr. 10 cm pod płyty fundamentowye (denne) - beton C8/10 (B10)
m3
1976,032
3.1.5
Płyty fundamentowe (denne) - szalunki + betonowanie - beton C30/37 (B370) W8
m3
7594,664
Oczepy w płytach dennych - szalunki + betonowanie - beton C30/37 (B370) W8
3.1.6
m3
369,048Ściany  elbetowe kanałow w płycie dennej gr. 40 cm - szalunki + betonowanie - beton C30/37 (B370) W8
3.1.7
m2
1234
3.1.8
Płyty fundamentowe - zbrojenie - stal AIIIN - RB500W

(…)

… z mikrozaprawy uszczelniającej
m2
182,654
4.3.7
Ścianki WC
m2
364,32
m2
427,72
4.4
4.4.1
SUFITY- izolacje i wykończenie
Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym
4.4.2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
m2
988,7
4.4.3
Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyty wodoodporne
m2
321,77
4.4.4
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich
m2
24449,7
4.4.5
Gruntowanie podło y preparatami - powierzchnie poziome
m2
5587,11
4.4.6
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
m2
5587,11
20215,39
4.4.7
Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr.15 cm
m2
4.4.8
Izolacje z folii PE
m2
11960
4.4.9
okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych…
… Furtka podwójna
4.2.4.4 Pochwyt stalowy
4.2.4.5 Barierki prętowe na trybunach
4.3.1
375,117
m2
418,754
kpl
14
m
281,1
m
4.2.4.6 Ogrodzenia typowe
4.2.4.7 Ogrodzenie boiska treningowego
4.2.4.8 Ogrodzenie wandaloodporne płn str plac kibiców gości wys 3 m
4.3
m2
2166,96
m
29,5
m
TYNKI i OKŁADZINY ŚCIAN
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach
574,62
m
167,6
m2
45722,058…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz