Projektowanie składu betonów zwykłych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 5670
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie składu betonów zwykłych - strona 1 Projektowanie składu betonów zwykłych - strona 2 Projektowanie składu betonów zwykłych - strona 3

Fragment notatki:

Projektowanie składu betonów zwykłych zasady ogólne:
Klasyfikacja metod projektowania
Przez projektowanie betonu należy rozumieć dobór składników i ustalenie ich proporcji w mieszance betonowej: spoiwa cementowego ,wypełniacza -kruszywa ,wody ,domieszek i dodatków.
Projektowanie od strony jakościowej polega na dobraniu składników ,które potencjalnie mogą spełniać wymagania stawiane danym elementom lub obiektom ze względu na bezpieczeństwo, użytkowanie i trwałość. Projektowanie ilościowe polega na dobraniu takich proporcji składników, aby był spełniony warunek dobrej urabialności mieszanki betonowej, a beton osiągnął właściwości techniczne zadane przez projektanta i wymagani normowe. Metody projektowania składu mieszanek betonowych klasyfikuje się jako metody doświadczalne i obliczeniowe. Doświadczalne polegają na laboratoryjnych próbach poszukiwania składu mieszanki betonowej o założonej konsystencji przy uzasadnionym zużyciu cementu i przy zachowaniu warunku żądanej wytrzymałości, określonej za pomocą współczynnika c/w. Niedogodnością metod doświadczalnych jest konieczność wykonywania wielu powtarzalnych czynności laboratoryjnych, mających na celu uzyskanie mieszanek kruszywowych i betonowych, z których wybiera się mieszankę, spełniającą założone wymagania. W praktyce stosuje się metody doświadczalno - obliczeniowe ,które umożliwiają zmniejszenie pracochłonności poszukiwań przez zastosowanie zależności funkcyjnych (wzorów)
Ogólny tok postępowania (założenia projektowe)
opracowanie danych wyjściowych
projektowanie jakościowo- ilościowe z uwzględnieniem właściwości składników betonu
weryfikacja doświadczalno-praktyczna recepty laboratoryjnej w celu ustalenia recepty roboczej
Ad 1.
1. zapoznanie się z dokumentacją projektową obiektu ,dobór uziarnienia kruszywa, przyjęcie odpowiedniej konsystencji mieszanki ,technologii układania i zagęszczania
2. ustalenie sposobu wykonania betonu i elementów w zależności od posiadanych przez wykonawcę maszyn Ad 2.
1. określenie klasy ekspozycji betonu ,wartości granicznych maksymalnego stosunku w/c oraz minimalnej klasy betonu i zawartości cementu 2. wybór rodzaju cementu i kruszywa przy uwzględnieniu wymagań normowych i warunków ekonomicznych
3.ustalenie właściwości składników
4.wybór konsystencji mieszanki betonowej przy uwzględnieniu środka transportowego, sposobu podawania na stanowisko formowania oraz układania mieszanki.
5.wybór metody projektowania proporcji składników dla danego betonu
6 . ustalenie ilości składników C, W, K i dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych na 1m3 mieszanki betonowej (receptura laboratoryjna)


(…)

… mechanicznych. Musi być mało odkształcalne i mieć rozbudowana teksture powierzchni. Zwykle jest to bazalt lub rzadziej granit. Musi zawierać możliwie najmniejszy punkt piaskowy i być bez ziaren do 0,125mm
beton z zużla kawałowego nie może być stosowany w budownictwie hydrotechnicznym i podziemnym
Rodzaj i gatunek kruszywa
Klasa betonu
Kruszywo łamane
Nie większa od klasy kruszywa
Naturalne kruszywa grube…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz