Beton- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Beton- opracowanie - strona 1 Beton- opracowanie - strona 2 Beton- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Mieszanka betonowa – otrzymuje się w wyniku zmieszania ze sobą kruszywa (piasek,
żwir), spoiwa oraz wody w odpowiednich proporcjach ilościowych.
Warunki wykonania mieszanki betonowej:
- przemysłowe – dozowanie wagowe i wykonywanie próbek kontrolnych,
- przeciętne – dozowanie objętościowe kruszywa i cementu,
- prymitywne – dozowanie cementu wagowo, a kruszywa objętościowo lub
wagowo.
Klasa cementu – to liczba określająca dla znormalizowanej zaprawy minimalną
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia. Może ona wynosić 32,5, 42,5 lub
52,5. Literka "R" bezpośrednio po oznaczeniu klasy wskazuje, że cement po dwóch
dniach uzyskuje wytrzymałość 10, 20 lub 30 MPa (w zależności od klasy), co pozwala
na wykonywanie dalszych prac budowlanych.
Klasa betonu – symbol literowo – liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie, liczba po literze B oznacza wytrzymałość
gwarantowaną RGb (np. beton klasy B25 przy RGb = 25 MPa)
Podział betonów w zależności od gęstości objętościowej:
- lekkie: 2600 kg/m3.
Podział betonów w zależności od rodzaju kruszywa:
- kruszywo mineralne:
- żużlobetony (żużel paleniskowy, wielkopiecowy kawałkowy, wielkopiecowy
granulowany, pumeks hutniczy)
- betony z kruszywa wapiennego,
- betonu z keramzytu,
- betony z glinoporytu,
- betony z pyłoporytu.
- wypełniacze organiczne:
- trzcinobetony,
- strużkobetony.
beton lekki - o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem
lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu,
piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania
elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i
drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).
Dobór uziarnienia kruszywa do betonu przeprowadza się w dwóch etapach:
1.Projektujemy kruszywo drobne (do 8 mm) --musi być w polu dobrego uziarnienia -należy unikać garbu frakcji piaskowej --krzywa uziarnienia musi być w miarę ciągła
2.Projektujemy kruszywo grube 16mm --każda frakcja powinna być płukana wodą w
celu usunięcia pyłów --robimy z frakcji zbliżonych do siebie Zalecenia: --w celu
uniknięcia rozdziału w czasie transportu oraz zminimalizowania wpływu odchyleń w
uziarnieniu kruszywa, kruszywa 8mm składać z co najmniej 2 wąskich frakcji --w celu
zwiększenia odporności betonu na ścieranie oraz wodożądności kruszywa drobnego,
zawartość frakcji 2mm nie powinna przekraczać 62%
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody
Zaprawa cementowa – (zaczyn cementowy z dodatkiem kruszywa grubego – żwiru).
Jest to mieszanka cementu, piasku i wody o odpowiedniej proporcji. Zaprawę wykonuje
się mieszając ze sobą najpierw cement i piasek, a następnie dodaje się wodę. Zaprawa
powinna być użyta w ciągu 120 minut od chwili wykonania. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz