Technologia betonu

Sprawozdanie z badań betonu

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Bogdan Langier
 • Technologia betonu
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3661

...Staranne wykonanie naszych zadań spowodowało iż odmierzone przez nas próbki zgodziły się z sumowaną ilościa frakcji oraz zawartością pyłów.W powstałym wykresie frakcji dwie z trzech próbek zawierają się częściowo we wzorcowej krzywej uziar...

Podstawowe klasyfikacje betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2485

Podstawowe klasyfikacje betonów (podziały). Podział betonów ze względu na gęstość pozorną: beton ciężki - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych) beton zwykły - o ciężarz...

Projektowanie składu betonów zwykłych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4375

Projektowanie składu betonów zwykłych zasady ogólne: Klasyfikacja metod projektowania Przez projektowanie betonu należy rozumieć dobór składników i ustalenie ich proporcji w mieszance betonowej: spoiwa cementowego ,wypełniacza -kruszywa ,wody ...

Wytrzymałość na ściskanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3535

Wytrzymałość na ściskanie jako podstawowa cecha betonu zwykłego. Czynniki kształtujące wytrzymałość na ściskanie: -stosunek wodno-cementowy -ilość i jakość zaczynu -stosunek ilości cementu do kruszywa -uziarnienie, teksturę, kształt i cech...

Beton piaskowy i dobór jego składu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2541

Beton piaskowy i dobór jego składu. Podstawowe określenia, klasyfikacja i przeznaczenie Beton drobnokruszywowy, nazywany niekiedy piaskowym, to materiał wykonany z zaczynu cementowego i drobnego kruszywa naturalnego o charakterystycznym uziarnieniu. W składzie ziarnowym stosu okruchowego znajdują ...

Cementy powszechnego użytku

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

. Cementy powszechnego użytku . rodzaje, odmiany, klasy wytrzymałościowe, oznakowanie na workach. Zgodnie z normą europejską PN-B-19701:1997 cementy powszechnego użytku dzielą się na cztery rodzaje: -CEM I - cement portlandzki, Cement portl...

Domieszki i dodatki do betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

Domieszki i dodatki do betonów - określenia, klasyfikacja, charakterystyki ogólne. Domieszka - składnik dodawany do wody zarobowej podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach nie większych niż 5% masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. - up...

Główne składniki cementów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Główne składniki cementów. ilości, cechy Klinkier portlandzki Powstaje przez spiekanie wapieni gliniastych i margli. Składa się on głównie z krzemianów wapnia (3 CaO Y SiO2 i 2 CaO Y SiO2 ), zawiera też glin i żelazo. Zmielony klinkier jest w więks...

Kruszywa sztuczne

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Kruszywa sztuczne- istota, rodzaje, właściwości, przeznaczenie.    Kruszywa sztuczne: - pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji odpowiadają kruszywom sztucznym wg PN-86/B-23006;  - kruszywa z recyklingu: poc...

Metody projektowania betonów zwykłych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2247

Wybrane metody projektowania betonów zwykłych: - metoda Paszkowskiego Metoda ta nazywana jest powszechnie metodą otulania bądź metodą czterech równań, gdyż rozwiązanie problemu polega na poszukiwaniu na ogół czterech niewiadomych odpowiadających czterem głównym składnikom mieszanek betonowych, to ...