Technologia betonu

note /search

Sprawozdanie z badań betonu

 • Politechnika Częstochowska
 • Technologia betonu
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4207

...Staranne wykonanie naszych zadań spowodowało iż odmierzone przez nas próbki zgodziły się z sumowaną ilościa frakcji oraz zawartością pyłów.W powstałym wykresie frakcji dwie z trzech próbek zawierają się częściowo we wzorcowej krzywej uziar...

Podstawowe klasyfikacje betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3101

Podstawowe klasyfikacje betonów (podziały). Podział betonów ze względu na gęstość pozorną: beton ciężki - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych) beton zwykły - o ciężarz...

Projektowanie składu betonów zwykłych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 5796

Projektowanie składu betonów zwykłych zasady ogólne: Klasyfikacja metod projektowania Przez projektowanie betonu należy rozumieć dobór składników i ustalenie ich proporcji w mieszance betonowej: spoiwa cementowego ,wypełniacza -kruszywa ,wody ...

Wytrzymałość na ściskanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4984

Wytrzymałość na ściskanie jako podstawowa cecha betonu zwykłego. Czynniki kształtujące wytrzymałość na ściskanie: -stosunek wodno-cementowy -ilość i jakość zaczynu -stosunek ilości cementu do kruszywa -uziarnienie, teksturę, kształt i cech...

Beton piaskowy i dobór jego składu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2989

Beton piaskowy i dobór jego składu. Podstawowe określenia, klasyfikacja i przeznaczenie Beton drobnokruszywowy, nazywany niekiedy piaskowym, to materiał wykonany z zaczynu cementowego i drobnego kruszywa naturalnego o charakterystycznym uziarnieniu. W składzie ziarnowym stosu okruchowego znajdują ...

Cementy powszechnego użytku

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

. Cementy powszechnego użytku . rodzaje, odmiany, klasy wytrzymałościowe, oznakowanie na workach. Zgodnie z normą europejską PN-B-19701:1997 cementy powszechnego użytku dzielą się na cztery rodzaje: -CEM I - cement portlandzki, Cement portl...

Domieszki i dodatki do betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

Domieszki i dodatki do betonów - określenia, klasyfikacja, charakterystyki ogólne. Domieszka - składnik dodawany do wody zarobowej podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach nie większych niż 5% masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. - up...

Główne składniki cementów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Główne składniki cementów. ilości, cechy Klinkier portlandzki Powstaje przez spiekanie wapieni gliniastych i margli. Składa się on głównie z krzemianów wapnia (3 CaO Y SiO2 i 2 CaO Y SiO2 ), zawiera też glin i żelazo. Zmielony klinkier jest w więks...

Kruszywa sztuczne

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Kruszywa sztuczne- istota, rodzaje, właściwości, przeznaczenie.    Kruszywa sztuczne: - pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji odpowiadają kruszywom sztucznym wg PN-86/B-23006;  - kruszywa z recyklingu: poc...

Metody projektowania betonów zwykłych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2877

Wybrane metody projektowania betonów zwykłych: - metoda Paszkowskiego Metoda ta nazywana jest powszechnie metodą otulania bądź metodą czterech równań, gdyż rozwiązanie problemu polega na poszukiwaniu na ogół czterech niewiadomych odpowiadających czterem głównym składnikom mieszanek betonowych, to ...