Wytrzymałość na ściskanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4935
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość na ściskanie - strona 1

Fragment notatki:

Wytrzymałość na ściskanie jako podstawowa cecha betonu zwykłego.
Czynniki kształtujące wytrzymałość na ściskanie:
-stosunek wodno-cementowy
-ilość i jakość zaczynu
-stosunek ilości cementu do kruszywa
-uziarnienie, teksturę, kształt i cechy mechaniczne kruszyw
-maksymalny wymiar kruszywa
-zastosowane modyfikatory- domieszki i dodatki
-czynniki technologiczne związane z wykonawstwem
-warunki dojrzewania
-zawilgocenie betonu
Rozwój wytrzymałości w czasie
Wytrzymałość uzyskana do 28. dnia. Przechowując beton w temperaturze 200C uzyskuje się 100% zakładanej wytrzymałości. Dla temperatury 100 C uzyskamy wytrzymałość w granicach 90-96%. Natomiast w temperaturze 00 C uzyskamy wytrzymałość w granicach 58-59%.
Wzrost wytrzymałości betonu po czasie dłuższym niż 28 dni jest zjawiskiem ciągłym, uzależnionym od użytego cementu, dodatków stosowanych do betonów bądź spoiw, od wilgoci i temperatury. Gdy zachodzi konieczność przewidywania oceny wytrzymałości betonu ponad 28 dni do 90 dni dojrzewania można zastosować wzór przeliczeniowy:
fck.t= fc.cube[1+(t-28)α] gdzie:
fck.t - przewidywana wytrzymałość po t dniach
α -współczynnik zależny od cementu użytego w betonie; przyjmuje wartości 0.004-0.001 Podstawowe pojęcia:
Wytrzymałość kostkowa- określana na kostkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube)
Wytrzymałość słupowa- określana na próbkach prostopadłościennych o przekroju 1010; 1515; 2020; 2525; 3030 cm i długości 3.5 od ramienia długości kwadratu
Wytrzymałość cylindryczna- określana na próbkach o średnicy 150mm i wysokości 300mm (fck,cyl )
Wytrzymałość średnia- jest to suma wyników wszystkich pomiarów wytrzymałości podzielona przez ilość dokonanych pomiarów. Oblicza się ją wg wzoru:
Wytrzymałość gwarantowana= charakterystyczna- definiuje się ją jako wartość poniżej której może znaleźć się nie więcej niż 5% wyników wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. Cechę tą określa się klasą betonu. Klasa wytrzymałościowa- określa ona gwarantowaną wartość wytrzymałości betonu na ściskanie. Klasyfikuje ona beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) określający beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.

(…)

… warunek określony jako kryterium 1. Każdy zaś poszczególny wynik fci powinien spełniać warunek (kryterium 2). Kryteria zgodności do oceny wytrzymałości na ściskanie
Produkcja
Liczba n wyników prób
Kryterium 1
Kryterium 2
Średnia z n wyników fcm
[N/mm2]
Każdy poszczególny wynik
fci [N/mm2]
Początkowa
3
≥ fck + 4
≥ fck - 4
Ciągła
nie mniej niż 15
≥ fck +1,48δ
≥ fck - 4
Wskaźnik kruchości betonu
Kruchość- stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie: K=Rr/Rc <1/8
Wynosi zwykle 0.05-0.15. Im wyższe Rc tym niższa wartość kruchości. Wskaźnik kruchości wykorzystuje się w procesie projektowania przy wyznaczaniu obciążenia progowego po przekroczeniu którego następuje rozprzestrzenienie się pęknięcia, prowadzącego do zniszczenia.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz