Beton piaskowy i dobór jego składu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Beton piaskowy i dobór jego składu - strona 1 Beton piaskowy i dobór jego składu - strona 2 Beton piaskowy i dobór jego składu - strona 3

Fragment notatki:

Beton piaskowy i dobór jego składu.
Podstawowe określenia, klasyfikacja i przeznaczenie
Beton drobnokruszywowy, nazywany niekiedy piaskowym, to materiał wykonany z zaczynu cementowego i drobnego kruszywa naturalnego o charakterystycznym uziarnieniu. W składzie ziarnowym stosu okruchowego znajdują się zarówno ziarna frakcji piaskowych (0 - 2mm) jak i żwirowych do 4mm , a nawet 8 mm. Wszystkie parametry betonu drobnokruszywowego znacznie odbiegają od parametrów zapraw. Wynika to ze sposobu kształtowania makrostruktury bardzo często z zastosowaniem modyfikatorów w postaci domieszek i ziarnistych dodatków aktywnych, Użycie modyfikatorów umożliwia podwyższenie zarówno klasy wytrzymałościowej betonów drobnokruszywowych, jak i zniwelowanie sporej części niekorzystnych różnic właściwości z pełnoziarnistymi betonami żwirowymi. Niemodyfikowany beton drobnokruszywowy, zagęszczany przez wibrowanie o częstotliwości 50 Hz, ma ogólnie gorsze parametry w porównaniu z cementowymi betonami żwirowymi porównywalnych klas. W szczególności dotyczy to: możliwości uzyskania klas wytrzymałościowych maksymalnie do C20/25;
zwiększonej kruchości betonu, wynikającej z nieco obniżonej wytrzymałości na ściskanie zwiększonej porowatości i w konsekwencji nasiąkliwości betonu. właściwości techniczne
Betony drobnokruszywowe wykazują gorsze właściwości sprężyste i reologiczne, takie jak:
niższe wartości siecznego i dynamicznego modułu sprężystości;
większe odkształcenia skurczowe, w szczególności w okresie 28 dni;
większe odkształcenia pełzania, z tym że współczynnik pełzania jest niekorzystny w chwili obciążenia tylko dla wieku do 28 dni. Poprawę właściwości betonów drobnokruszywowych można uzyskać przez stosowanie specjalnych technologii zagęszczania, takich jak: prasowanie z odprowadzeniem wody, odpowietrzanie, wibroubijanie itp. Wcześniej jednak należy zmienić konsystencję mieszanki na znacznie mniej ciekłą w porównaniu z mieszanką przeznaczoną do wibrowania. Innym sposobem poprawy właściwości betonów drobnokruszywowych, tańszym i prostszym, jest utrzymanie tradycyjnej technologii wykonywania, ale zastosowanie modyfikatorów właściwości w postaci domieszek i dodatków. Ich zastosowanie umożliwia znaczne zwiększenie wytrzymałości betonów drobnokryszywowych, a uzyskane klasy obejmują także grupę betonów średniej wytrzymałości, nawet do C60/75. Modyfikowanie składu betonu drobnokruszywowego skutecznie wpływa na poprawę właściwości kompozytów średnich wytrzymałości. Stosowanie wartościowych, stosunkowo drogich domieszek i dodatków w projektowanych betonach niskich klas jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Dobór jakościowy składników i ilościowy w sensie wielkości granicznych

(…)

… frakcji 0-4 mm, o dopuszczalnej ilości nadziarna (frakcja 4-8 mm) do 15%. Zawartość frakcji 0-2 mm (punkt piaskowy) powinna wynosić 70-85 %. Pozostałe cechy kruszywa powinny być zgodne z normą przedmiotową dot. kruszyw do betonu. Obszar uziarnienia ograniczony zalecanymi krzywymi przesiewu przedstawiono poniżej: zalecane wzory wytrzymałościowe:
Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej
projektowanie składu mieszanki metodą Politechniki Łódzkiej
sprawdzenie jakości projektowanego betonu
Jak w poprzednim zadaniu.

… go jako materiału konstrukcyjnego w budownictwie. Nie bez znaczenia był też duży udział w złożach surowca do produkcji kruszywa normowych frakcji 2-4 i 4-8 mm. Ostatecznie ustalono obszar zalecanego i dopuszczalnego uziarnienia miaszanki kruszywowej stanowiącej możliwy do przyjęcia stos okruchowy betonu.
Beton drobnokruszywowy został zdefiniowany jako materiał kompozytowy, wykonany na bazie kruszywa drobnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz