Cele sporządzania kosztorysów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele sporządzania kosztorysów-opracowanie - strona 1 Cele sporządzania kosztorysów-opracowanie - strona 2 Cele sporządzania kosztorysów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW:
prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a
także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami,
określenie kosztó lub ceny wykonania określonego zadania (przez inwestora lub wykonawcę)
rozstrzygania sporów,
w celach dowodowych,
wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.
Dziedziny w których wykonuje się kosztorysy:
budownictwo
górnictwo
energetyka
renowacja zabytków
architektura krajobrazu
szacowanie nieruchomości
realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury, np. kosztorys filmu, widowiska, spektaklu itp.
Kto może sporządzać kosztorys ???????????:
osoba o odpowiednim wykształceniu
w budownictwie kosztorysantem jest najczęściej Rzeczoznawca Stowarzyszenia Kosztorysantów
Budowlanych, inżynier budownictwa(zarówno specjalności budownictwo jak i instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych), czasem także architekt,
w szacowaniu nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy,
inne osoby, gdyż zawód ten obecnie nie wymaga specjalnych uprawnień.
Co to jest kosztorys budowlany???
1. Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej. Kosztorysy
budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie
realizacji inwestycji budowlanej.
2. Kosztorysowanie jest to kalkulacja kosztów w fazie poprzedzającej wykonanie przez przedsiębiorstwo
(wykonawcę) świadczenia umownego.
Zastosowanie kosztorysu w wycenie nieruchomości
 W wycenie nieruchomości stosuje się różne podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. W
podejściu kosztowym przy zastosowaniu metod odtworzenia i zastąpienia można stosować techniki:
szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową, a w metodzie kosztów likwidacji technikę
szczegółową.
Jednym z elementów operatu opartego na tych technikach oraz czasem przy podejściu mieszanym, jest
kosztorys jako sposób określenia ceny kosztorysowej. W wycenie nieruchomości korzysta się najczęściej
z gotowych cenników o różnym stopniu scalenia elementów i zakresie. W pewnych sytuacjach
oczywiście wykonuje się kalkulacje oparte o katalogi KNNR, KSNR, KNR i inne.
Rozwój metod kosztorysowania w Polsce [ wikipedia.pl]
kosztorysowanie do 1939 r.,
po 1949 r. wprowadzono Zestawienia Cen Jednostkowych (ZCJ), na podstawie jednolitych Katalogów
Scalonych Norm Kosztorysowych (KSNK),
w 1969 r, w miejsce ZCJ wprowadzono Katalogi Cen Kosztorysowych (KCK), a w miejsce KSNK
wprowadzono Katalogi Norm Kosztorysowych (KNK),
w kolejnych latach wprowadzono do KCK mnożniki do kosztorysowania M-76 i M-78,
w 1983 r. wprowadzono metodę kosztorysowania szczegółowego opartą o Katalogi Nakładów Rzeczowych
(KNR),
Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR),
w 2000 r. wprowadzono Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR).
Pojęcia podstawowe
Kosztorys
jest dokument określający wyrażoną w pieniądzu wartość na wykonanie obiektów budowlanych lub robót
budowlanych, wyliczoną ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz