Katalogi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katalogi-opracowanie - strona 1 Katalogi-opracowanie - strona 2 Katalogi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KATALOGI
KNNR - KOSZTORYSOWE NORMY NAKŁADÓW RZECZOWYCH
KNR - KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH
KNR remontowe
Zasady ogólne:
Baza opracowania przedmiaru
Projekt budowlany, wykonawczy,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Dobrze zinterpretować przyjęte katalogi( zakres i rodzaj robót, specyfikę i technologię
wykonania)
PRZEDMIAROWANIE WG KNR
Zasady ogólne:
3.Poprawnie szczegółowo wpisywać pozycje
( nr poz., oznaczenie elementu, nr rysunku, opis roboty wyliczenie ilości, podanie jdn.,)
4. Zachować konwencję obliczeń, nie dublować obliczeń w poszczególnych pozycjach
Założenia ogólne
Od dokładności i poprawności określenia ilości robót do wykonania w dużej mierze zależy jakośc
oszacowania kosztów i ustalenie ceny kosztorysowej robót
Roboty pomiarowe i przygotowawcze KNR 201
2.3. Roboty pomiarowe
2.3.1. Tablice 0119-0122 zawierają nakłady na roboty pomiarowe mające na celu wstępne sprawdzenie
zgodności zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w
czasie ich realizacji. Nakłady zawarte w tablicach uwzględniają tylko robociznę pracowników
fizycznych i materiały pomocnicze wraz z ich transportem. Nie obejmują natomiast czasu zatrudnienia
pracowników technicznych.
2.3.2. Tablice 0119-0120 zawierają nakłady na roboty pomiarowe przy robotach ziemnych liniowych
występujących przy budowie i rozbudowie linii kolejowych i dróg kołowych, przy robotach ziemnych
związanych z budowa kanałów spławowych, nawadniających i regulacji strumieni i rzek oraz rowów
melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów zapór ziemnych.
Jednostką odniesienia jest 1km trasy.
Nakłady dotyczą długości trasy niezależnie od szerokości robót na trasach, stacjach, węzłach lub
skrzyżowaniach. Nakłady w tablicach 0119-0120 nie mogą służyć do wyceny robót pomiarowych
geodezyjnych przy tyczeniu tras w czasie studiów dla opracowywania projektów, obiektów liniowych
lub ich robót ziemnych.
2.3.3. Nakłady zawarte w tablicach 0119-0120 obowiązują przy wykonywaniu nowych obiektów ziemnych.
Skarpa pochylenie
Naziom
Umocnienie ścian wykopu
Kategorie gruntów
Czynniki wpływające na pracochłonność robót ziemnych:
spoistość
rodzaj
głębokość wykopu,
poziom wody gruntowej,
ilość robót
Spulchnienie
Zasady przedmiarowania robót ziemnych informacje :
 kategorii gruntów, a w razie występowania różnych gruntów o udziale procentowym gruntów
poszczególnych kategorii w robotach ziemnych ogółem; kategorię gruntu ustala się według
danych z projektu, badań geologicznych lub — w odniesieniu do mniejszych ilości robot —
protokolarnie, na podstawie wykopów próbnych,
poziomie wody gruntowej, sposobach jego obniżenia (w miarę potrzeby),
intensywności dopływu itp.,
sposobach wykonania wykopów i nasypów oraz przemieszczania ziemi:
zmechanizowany lub ręczny, wykopy skarpowe albo ze ścianami pionowymi, umocnione.
Jeśli roboty będą wykonywane w sposób zmechanizowany, trzeba znać:
 rodzaj, typ i charakterystykę ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz