Ekonomika przedsiębiorstw

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych na przykład KZME KARELMA S.A....

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych na przykładzie KZME KARELMA S.A. Wstęp Wyniki wyborów w Polsce w czerwcu 1989r. otworzyły drogę do przekształcenia gospodarki, której funkcjonowanie według dotychczasowych reguł nie było już możliwe. Panowało wówczas powszechne przekonanie, zarówno wśród e...

Prywatyzacja przedsiębiorstwa prywatnego - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych na przykładzie KZME KARELMA S.A. Wstęp Wyniki wyborów w Polsce w czerwcu 1989r. otworzyły drogę do przekształcenia gospodarki, której funkcjonowanie według dotychczasowych reguł nie było już możliwe. Panowało wówczas powszechne przekonanie, zarówno wśród e...

Ekonomika przedsiębiorstw - wykłady

 • dr Jarosław Kaczmarek
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2408

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: gospodarka, przedsiębiorstwo, odrębność prawna, odrębność ekonomiczna, przedsiębiorca. ...

Egzamin - opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2541

...1. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa: metoda wartości księgowej – Wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa zawarta jest w każdym bilansie, jej ustalenie polega na zmniejszeniu aktywów o wszelkiego rodzaju zobowiązania (krotko i długookresowe). Metoda ta rzadko odzwierciedla rzeczyw...

Wykłady - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2170

...ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA: 1. decyzja o powstaniu przedsiębiorstwa 2. rejestracja przedsiębiorstwa 3. przedsiębiorstwo zaczyna funkcjonować Przy likwidacji należy je wyrejestrować, a przy upadłości następuje to w sposób automatyczny. Proces organizacji, zarządzania firmą: określam...

Jakość w ekonomice przedsiebiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1239

Jakość - zgodność ze specyfikacją, spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta, dostarczanie klientowi tego, czego on dziś potrzebuje, za cenę, którą on z chęcią zapłaci, przy koszcie, który możemy utrzymać, oraz dostarczenie mu czegoś jeszcze lepszego jutro, porównanie tego, czego chciałeś, z t...

Ekonomika zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Barbara Siuta-Tokarska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1757

Ćwiczenia: BEP Próg rentowności - W analizie progu rentowności ważne jest kiedy koszty produkcji przedsiębiorstwa pokryte zostaną przychodami ze sprzedaży wyrobów i usług oraz kiedy zacznie ono przynosić zysk. GPP Graniczny poziom produkcji - punkt zwrotny w wielkości produkcji, w którym koszt je...

Ekonomika przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2058

Jakość - zgodność ze specyfikacją, spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta, dostarczanie klientowi tego, czego on dziś potrzebuje, za cenę, którą on z chęcią zapłaci, przy koszcie, który możemy utrzymać, oraz dostarczenie mu czegoś jeszcze lepszego jutro, porównanie tego, czego chciałeś, z t...

Rozwój przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1365

Przedsiębiorstwo = całość = struktura = system (kompleks) = organizacja Gospodarcza, prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia nadwyżki przychodów ze sprzedaży nad kosztami ich uzyskania, który po opłaceniu należnych podatków jest podstawą dalszego jego rozwoju stanowiącego nadrzędny...

Magazynowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2121

Magazynowanie      Magazyn to jednostka organizacyjno funkcjonalna zajmująca się przechowywaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo  wyłączonych z uŜycia; dysponującą wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu  zapasów, ich obsługi oraz stanu zapasów...