Ekonomika przedsiębiorstw - strona 2

Rozwój i bariery małych i średnich firm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

3.4. Model rozwoju małych i średnich firm    Rozwój  małych  i  średnich  firm  różni  się od rozwoju dużych  korporacji.  Przedstawiony wcześniej (pkt 2) model „cyklu życia"  korporacji,  odniesiony  do  małych  firm  sugerowałby,  że  znajdują  się  one  na  etapie  I  lub  przygotowują  s...

Lokalizacja przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją okien drewniany...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr Łukasz Menart
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4522

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Kierunek: Ekonomia Lokalizacja przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją okien drewnianych Spis treści 1. Ogólne informacje o branży Stolarka budowlana jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych oraz perspektywicznych dz...

Ekonomika przedsiębiorstw I wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

23.02.05r. WYKŁAD I EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO NAUKA Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa. Charakter ekonomiki przedsiębiorstwa jako nauki. Metody badawcze wykorzystywane w ekonomice przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarność ekonomiki przedsiębiorstwa. Ewolucja ekonomiki przedsiębiorstwa....

Czynniki wyznaczające funkcjonowanie przedsiębiorstwa

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Czynniki wyznaczające funkcjonowanie przedsiębiorstwa: Zmiana paradygmatu gospodarki, Przeorientowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa, Wzrost znaczenia ekonomicznych aspektów działania przedsiębiorstwa, Innowacyjność postępu techniczno-technologicznego Uelastycznienie struktury organiz...

Decyzje w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Decyzje w przedsiębiorstwie: W przedsiębiorstwie podejmowane są dwa typy decyzji: bieżącego, operatywnego funkcjonowania, decyzje konstytuowane o charakterze generalnym, przedsiębiorczym. Decyzje bieżące dotyczą pewnego, optymalnego funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie. Chodzi o procesy...

Najważniejsze definicje

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281

Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa. Wg J. Duraja j est to dyscyplina naukowa o: *warunkach *instrumentach *sposobach racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwach ISTOTA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO DZIAŁALNOŚCI 1.Definicja i cechy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczn...

Charakter ekonomiki przedsiębiorstwa - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

WYKŁAD II Ad. B. Charakter ekonomiki przedsiębiorstwa jako nauki. Ekonomika przedsiębiorstwa jest częścią nauk ekonomicznych. Ma charakter nauki: Teoretycznej: bada współzależności między ludźmi a rzeczami w procesie pracy oraz związki między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem, formułuje twierd...

Istota przedsiębiorstwa i jego działalności

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3262

WYKŁAD III ISTOTA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO DZIAŁALNOŚCI Definicja i cechy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczna. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i jego funkcje. wizja, misja i cele oraz funkcje przedsiębiorstwa. rozwój i wzrost przedsiębiorstwa. decyzje podejmowane ...

Misja i funkcje przedsiębiorstw

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

WYKŁAD IV Misja przedsiębiorstwa - precyzyjne wyrażenie - w języku zrozumiałym dla pracowników i otoczenia dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji przedsiębiorstwa; jest charakterystyczną rola do spełnienia przez przedsiębiorstwo, uwidacznia i uzasadnia sens istnienia przedsiębiorstwa, wyraża to...

Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1708

WYKŁAD V DECYZJE PODEJMOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWIE W przedsiębiorstwie podejmowane są dwa rodzaje decyzji: decyzje dotyczące bieżącego (operatywnego) funkcjonowania, zwane także decyzjami funkcjonalnymi, decyzje konstytutywne (generalne lub przedsiębiorcze). DECYZJE BIEŻĄCE (funkcjonalne) - do...