rozwój i bariery małych i średnich firm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rozwój i bariery małych i średnich firm - strona 1 rozwój i bariery małych i średnich firm - strona 2 rozwój i bariery małych i średnich firm - strona 3

Fragment notatki:


3.4. Model rozwoju małych i średnich firm    Rozwój  małych  i  średnich  firm  różni  się od rozwoju dużych  korporacji.  Przedstawiony wcześniej (pkt 2) model „cyklu życia"  korporacji,  odniesiony  do  małych  firm  sugerowałby,  że  znajdują  się  one  na  etapie  I  lub  przygotowują  się  do  wejścia  w  II  etap  rozwoju, a organizacja  funkcjonalna charakteryzuje  wszystkie  prowadzone  skutecznie  nowe  przedsięwzięcia.  Nie  zawsze  jest  to  prawdą.  N.C. Churchil i V.L. Lewis przebadali 83 małe i średnie firmy, po czym stwierdzili, że znajdują się one na jednym z pięciu  wyróżnionych  przez  nich  „subetapów"  rozwoju:  powstania,  przetrwania,  sukcesu,  wzrostu  oraz  dojrzałości.  Dane  ilościowe  dotyczące badań tych autorów zawiera tabela 3.2.  Tabela 3.2 Fazy rozwoju małych i średnich firm     Etap   Nazwa   Liczba   %   I   Powstanie   0   0   II   Przetrwanie   17   20,5   III   Sukces   15   18,1     - ekspansja         - nieangażowanie się       IV   Wzrost   34   41,0   V   -Dojrzałość   10   12,0     Brak danych   7   8,4     Razem   83   100,0   Ź ródło: N.C. Churchil, V.L. Lewis,  The Five Stages of Small Business Growth,  „Harvard Business Review" 1983, May-June, s. 30-50.      Faza I – Powstanie    W fazie pierwszej organizacja jest małym i prostym systemem, zarządzanym przez jednego człowieka, najczęściej zarządzającego i  właściciela w jednej osobie. On sam formułuje cele organizacji, ustala zasady jej funkcjonowania, osobiście kontroluje i ocenia  pracowników według własnych subiektywnych kryteriów. Kontrola finansowa organizacji opiera się w tej fazie na prostym  rachunku bilansowym. Strategia firmy jest prosta, polega na wykorzystaniu pojawiających się przed firmą szans. Głównym jej celem  jest zaistnienie na rynku. W fazie tej pojawiają się również problemy, które można sformułować w postaci kluczowych pytań:  -  Czy będziemy mieć wystarczającą liczbę klientów i czy możemy dostarczyć produktów (usługi) w wystarczającej ilości, tak  aby nasza firma zaistniała na rynku?  -  Czy możliwy będzie rozwój firmy od „obsługi jednego kluczowego klienta" do znacznie większej liczby odbiorców?  -  Czy możemy rozwinąć sprzedaż zaczynając od poziomu procesu pilotażowej produkcji do znacznie szerszego asortymentu?  -  Czy dysponujemy wystarczająco dużą gotówką, aby pokryć znaczne zapotrzebowanie na nią w fazie powstania? 

(…)

… ich zdaniem wysokim poziomem szarej strefy. Z katalogu
dotychczasowych reform w zakresie prawa pracy przedsiębiorcy uznali, że największy wpływ na
ich działalność miały zmiany zasad wynagradzania za czas choroby, za pracę w godzinach
nadliczbowych oraz za dni wolne od pracy, a także zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia i
wysokości odpraw oraz ograniczeń w zakresie powodów rozwiązywania stosunku pracy…
… przekształceń.
Faza V - Dojrzałość
W fazie dojrzałości firma szybko się rozwija, wykorzystując profesjonalne narzędzia zarządzania, tj. planowanie strategiczne i
operacyjne, zarządzanie przez cele, metody optymalizacji decyzji itp., a zwłaszcza eksponując „ducha" przedsiębiorczości.
W fazie tej następuje najczęściej różnicowanie się profilu produkcji, wchodzenie na nowe rynki. W firmie pogłębia się proces…
… nie jest skazane na upadłość, a raczej na powrót do poprzednich faz. Jeżeli jednak firmie uda się rozwinąć
dalej, wejdzie ona w fazę kolejnych przekształceń.
Faza V - Dojrzałość
W fazie dojrzałości firma szybko się rozwija, wykorzystując profesjonalne narzędzia zarządzania, tj. planowanie strategiczne i
operacyjne, zarządzanie przez cele, metody optymalizacji decyzji itp., a zwłaszcza eksponując „ducha…

nadliczbowych oraz za dni wolne od pracy, a także zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia i
wysokości odpraw oraz ograniczeń w zakresie powodów rozwiązywania stosunku pracy. Za
zmiany pożądane, które miałyby pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorców uznano
liberalizację w zakresie długości czasu pracy w tygodniu, przepisów BHP oraz zasad
ograniczających możliwości zwolnienia pracownika (PKPP).
Tabela 48…
… mogą odbić się niekorzystnie na dalszej egzystencji firmy.
W fazie tej w wypadku dużych przedsiębiorstw (korporacji), których udział na rynku jest znaczący, zaznacza się tendencja do
stabilizacji, unikania ryzyka oraz niepodejmowania innowacyjnych decyzji w oczekiwaniu na decydujące zmiany, które nastąpią
w otoczeniu organizacji.
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
„Przedsiębiorczość w Polsce – 2004”
Rozdział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz