Pytania z przedsiębiorczości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z przedsiębiorczości - strona 1 Pytania z przedsiębiorczości - strona 2 Pytania z przedsiębiorczości - strona 3

Fragment notatki:

Pytania z przedsiębiorczości: I grupa Pojęcie działalności rzemieślniczej.
Model faz Curchilla (5 faz).
Kryteria definiowania przedsiębiorcy.
Klasyfikacja ryzyka bankowego.
Pojęcie firmy rodzinnej.
II grupa
Przyczyny niepowodzenia firm rodzinnych.
Małe i mikro firmy - wyjaśnij, czy podaj różnice.
Formy zatrudnienia małego przedsiębiorcy.
Pozytywne i negatywne uwarunkowania przedsiębiorcy.
Ewolucja pojęcia przedsiębiorczości.
1 D ziałalność rzemieślnicza Działalność tę reguluje Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
Rzemios ł em jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników Wykwalifikowana praca , tj. w oparciu o dowody kwalifikacji. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:
1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.
2 Model faz Curchilla (5 faz). Model fazy rozwoju MSP. Wyróżnia się 5 faz istnienia firmy.
1.F. zaistnienie -właściciel to firma, robi wszystko.
Istnieje bezpośredni nadzór. Organizacja prosta. System nieformalny. Gł. Strategia to poszukiwanie możliwości wejścia na rynek i utrzymania się.
2F. przetrwanie .-właściciel jest nadal związany z firmą. Organizacja jest prosta. System nieformalny. Nieznaczny nadzór i kontrola. Główna strategia to planowanie przepływów. Planowanie krótkoterminowe.
3F. wczesny wzrost -powiązanie właściciela z firmą to zadania rekrutacji pracowników. Delegowanie zadań. Styl zarządzania - zachęcanie personelu do rozwoju i utożsamiania się z firma. Kontrola nad personelem. Gł. Strategia: planowanie strategiczne. Poszukiwanie środków na wzrost.
4F. późny wzrost . Właściciel-dokładne definiowanie roli pracownika dalsze delegowanie. Styl zarz.-większa decentralizacja i koordynacja. Potrzeba profesjonalnego zarządzania. Gł.strateg-próba sprostania problemom finansowym i związanym z zarządzaniem.
5F. stabilizacja -właściciel-jest finansowo i organizacyjnie niezależny od firmy. Styl zarz. -organizacja jest bliska biurokratyzacji. Profesjonalne zarządzanie. gł str.- długookresowe planowanie strategiczne. Model Adizesa

(…)

…. tych osób mogą być opodatkowane wg form: karta podatkowa; zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych; zasady ogólne: książka przychodów i rozchodów.
2.ryzyko osoby właściciela-przyczyna: całkowite uzależnienie istnienia i działania firmy od właściciela; zagrożenie choroba , śmierć właściciela zaniechanie prowadzenia firmy; ograniczanie -utrzymywanie dobrych i regularnych kontaktów z klientami, przystąpienie do długów członków rodziny, cesja polisy ubezpieczeniowej klienta na bank, stała weryfikacja majątku osobistego klienta
3.ryzyko strategii biznesu-przyczyny - brak cech przedsiębiorcy, brak doświadczenia w konkretnej branży itd., niedocenianie konkurencji, podejmowanie ryzykownych transakcji; zagrożenia kryzys przedsiębiorstwa uniemożliwiający spłatę długów wobec wszystkich wierzycieli; metody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz