Przedsiębiorczość-pytania na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość-pytania na zaliczenie - strona 1 Przedsiębiorczość-pytania na zaliczenie - strona 2 Przedsiębiorczość-pytania na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Definicja MSP - pierwsza klasyfikacja w Europie - Raport Baltona 1971 - GB
- kryteria ilościowe - ilość zatrudnionych; roczny obrót; ilość pojazdów (dla firm transportowych); udział w rynku
- kryteria jakościowe - finansowa niezależność (max do 25% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu dużych firm; jedność własności i kierowania przedsiębiorstwem
- Small Business Act - 1953 USA - mała firma jest taką jednostką, która stanowi niezależną własność, działa niezależnie i nie dominuje na rynku, na którym operuje
Definicja MSP w PL: 1996 Komisja Europejska przyjęła zalecenie ustanawiające pierwszą wspólną definicję, 6 maja 2003 nowe zlecenie dotyczące definicji 2003/361/WE
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 - wprowadza pojęcie MSP obowiązujące od 1 stycznia 2005.
Kat. Przeds.
l.os. zatr. RJR
Roczny obrót
Całk. Bilans r.
Średnie


(…)

… rozwoju tych firm
Praktyka stosowania definicji
Stosowanie def. jest dobrowolne. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zachęcają państwa członkowskie do stosowania jej w możliwie najszerszy sposób.
MSP a rzemiosło:
Regulowane ustawą o rzemiośle z 23 marca 1989 „zawodowe wykazywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną z udziałem wykwalifikowanej pracy przy zatrudnieniu do 50 osób”
Wykwalifikowana praca w oparciu o dowody kwalifikacji tj: - dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub poza gimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła
- dyplom mistrza
3. świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego Klasyfikacja MSP ze względu na:
- wielkość firmy: mikro…
majątkiem osobistym - zabezpieczenie przekracza wartość kredytu - mogą pojawić się problemy ze spłatą na skutek niezależnych czynników
Banki dawcy: - MSP są obarczone ryzykiem - trudno ocenić ryzyko firmy nowopowstałej - brak zabezpieczenia
1. ryzyko niepełnej informacji
* przyczyny: sprawozdawczość finansowa dostosowana tylko do celów podatkowych
* zagrożenia: możliwość wystąpienia w MSP sankcji…
… tę formę opodatkowania, w których przychód nie przekroczył 800000E (stawki podatku 19%, 30%, 40% lub podatek liniowy)
Obowiązek prowadzenia ewidencji: podatkowa książka przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych, ewidencja wyposażenia, sprzedaży, karty imienne wynagrodzeń
2. Ryzyko osoby właściciela
* przyczyny: całkowite uzależnienie istnienia i działania firmy od właściciela
* zagrożenia: choroba, śmierć właściciela; zaniechanie prowadzenia firmy; zmiana stylu życia
* metody redukcji ryzyka: utrzymanie dobrobytu kontaktów i regularnych kontaktów z klientem przystąpienie do długu członków rodziny; cesja polisy ubezpieczeniowej klienta na bank; stała weryfikacja majątku osobistego klienta
3. ryzyko strategii biznesu
* przyczyny: brak cech przedsiębiorcy; brak…
…- 500000zl - kapitał 5 - 25mln zl - personel 4-6 osób
Fundusze subregionalne:
- na obszarze 1 lub kilku powiatów max 2-4 banki; - kapitał 1,5 - 4mln - poręczenie 100000 - 300000zl - personel 2-4 osoby
Fundusze lokalne:
- na obszarze 1 lub kilku gmin - przynajmniej 1 bank - kapitał 0,5 - 2mln - poręczenie 50000 - 200000zl - personel 2-3 osoby
Fundusze venture capital:
Inaczej: - kapitał poszukujący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz