Przedsiębiorczość i przedsiębiorca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 3584
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - strona 1 Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - strona 2 Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - strona 3

Fragment notatki:


Przedsiębiorczość i przedsiębiorca
  Definicja przedsiębiorczości Przedmiotowa Działalność sektora drobnych i większych przedsiębiorstw (sektor MŚP)
Działalność ludzka - działalność człowieka podejmowana na rynku w celu zaspokojenia własnych potrzeb i usunięcia poczucia dyskomfortu (głodu, bezpieczeństwa, nudy)
Przedsiębiorczość polega na poszukiwaniu zmiany i jej wykorzystaniu dla osiągnięcia korzyści. Ważnym elementem przedsiębiorczości jest podatność na innowacje i skłonność do podejmowania ryzyka w warunkach niepewności Atrybutowa - określa znaczenie przedsiębiorczości jako cechy działania ludzkiego, np. kogoś cechuje przedsiębiorczość lub ktoś wykazuje w działaniu przedsiębiorcze podejście, przedsiębiorczy talent lub zmysł.
Przedsiębiorczy znaczy "chętny do podejmowania różnych spraw i umiejący je pomyślnie załatwić"
Synonimy: obrotny, rzutki w działaniu, podejmujący ryzyko
Przedsiębiorczość nie zajmuje się psychologią i cechami charakteru przedsiębiorców, ale ich działaniami i zachowaniami. Dlatego też w nowoczesnych koncepcjach przedsiębiorczość traktowana jest jako specyficzny proces zarządzania. Funkcjonalna Zakładanie, wprowadzanie na rynek oraz rozwijanie własnej firmy
Są to działania związane z:
Prowadzeniem własnej działalności i podejmowaniem decyzji zarówno o prowadzeniu i rozwijaniu
Jak i wycofywaniu lub zamykaniu firmy Procesowa (rozszerzenie funkcjonalnej) - podejście to zostało wypracowane w latach 90. przez "szkołę harwardzką"
Przedsiębiorczość jest procesem tworzenia lub rozpoznawania szans oraz wykorzystywania ich bez względu na posiadane aktualnie zasoby (…). Jest ona aktem twórczym przedsiębiorcy, który znajduje w sobie i poświęca dość energii, aby zainicjować i zbudować przedsiębiorstwo lub organizację, zamiast tylko obserwować, analizować i opisywać ją.
  Czym będziemy się zajmować na wykładach: Rozpoznanie szans i możliwości działania na rynku Opracowanie plany działalności i zgromadzenie niezbędnych zasobów
Powstanie przedsiębiorstwa
Prowadzenie przedsiębiorstwa przez kolejne fazy jego rozwoju  
Przedsiębiorczość dzieli się na przedsiębiorczość dowolną i przymusową :
Fakultatywną
Obligatoryjną
Która określana jest dodatkowo wskaźnikiem TEA index ( Total Activity Index )
  Jak zmierzyć przedsiębiorczość? Pamiętaj ekonomisto młody, nie myl miary ze wskaźnikiem!   Wskaźnik aktywności przedsiębiorczej (wskaźnik przedsiębiorczości) - liczba zarejestrowanych podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyrażony jako wartość procentowa (np. wskaźnik 25% oznacza 250 zarejestrowanych firm w danym roku i w określonej gminie na 1000 mieszkańców gminy)


(…)

… podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyrażony jako wartość procentowa (np. wskaźnik 25% oznacza 250 zarejestrowanych firm w danym roku i w określonej gminie na 1000 mieszkańców gminy)
 
TEA - ogólny wskaźnik aktywności przedsiębiorczej to wyrażony procentowo stosunek liczby zarejestrowanych przedsiębiorców (będących w wieku produkcyjnym), którzy we własnym…
… przed laty, np. Małe kawiarnie)
 
 
Samozatrudniający się - pracują samodzielnie lub mogą wykorzystywać innych (nieopłacanych za swoją pracę) członków rodziny
Mali przedsiębiorcy - pracują wspólnie z innymi pracownikami, podejmują także administracyjne działania w przedsiębiorstwie
Właściciele - kontrolujący -nie pracują wspólnie z pracownikami, ale odpowiedzialni są za działania administracyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz