Istota przedsiębiorstwa i jego działalności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota przedsiębiorstwa i jego działalności  - strona 1 Istota przedsiębiorstwa i jego działalności  - strona 2 Istota przedsiębiorstwa i jego działalności  - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD III
ISTOTA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO DZIAŁALNOŚCI
Definicja i cechy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczna.
Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i jego funkcje.
wizja, misja i cele oraz funkcje przedsiębiorstwa.
rozwój i wzrost przedsiębiorstwa.
decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie.
podstawowe kryteria oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
cykl życia przedsiębiorstwa i jego fazy.
rodzaje przedsiębiorstw.
stosunki przedsiębiorstwo - państwo.
przedsiębiorstwo a rynek.
przedsiębiorstwo i jego otoczenie.
grupy interesów w przedsiębiorstwie.
Ad. 1 .
Przedsiębiorstwo - jako podstawowa kategoria ekonomiczna, nie jest jasno zdefiniowane i jednolicie rozumiane.
Pojęcie przedsiębiorstwa można dzielić w trzech wymiarach:
czynnościowym - pozwala na wskazanie, że przedsiębiorstwo jest prowadzone przez przedsiębiorcę. Zwraca uwagę na osobę przedsiębiorcy i jego czynności.
rzeczowym - można tu mówić o majątku (kapitale),
podmiotowym - traktuje przedsiębiorstwo jako podmiot praw i obowiązków w działalności gospodarczej.
Wymiar rzeczowy przedsiębiorstwa określa Kodeks Cywilny. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art.55): „przedsiębiorstw jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, a w szczególności:
firmę (nazwę),znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo,
księgi handlowe,
nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały,
patenty, wzory użytkowe i zdobnicze,
zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo.”
Wymiar podmiotowy przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
miano podmiotu gospodarczego przysługuje jednostkom organizacyjnym:
mającym osobowość prawną,
nie mającym osobowości prawnej, ale utworzonym zgodnie z przepisami prawa,
jeżeli ich przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej.
Do niepełnych osób prawnych należą:
spółki nie mające osobowości prawnej,
wspólnoty mieszkaniowe,
stowarzyszenia nie zarejestrowane.
Jednostką organizacyjną nie jest osoba fizyczna, a jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.


(…)

… trwały - utworzenie organizacji gospodarczej - czy dla jednorazowego przedsięwzięcia (np. konsorcjum) nie tworzy przedsiębiorstwa.
PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO KATEGORIA HISTORYCZNA
Cechy przedsiębiorstwa są niezależne (charakter uniwersalny) od aktualnego systemu gospodarowania (systemowo obojętne):
optymalne łączenie czynników wytwórczych - od jakości tego łączenia zależy wynik działalności przedsiębiorstwa. Łączenie czynników produkcji winno być dokonane w oparciu o kolejną cechę (zasadę), tzw. zasadę gospodarności,
zasada gospodarności - zasada racjonalnego gospodarowania - zasada ekonomiczności - maxymalizowanie efektów a minimalizowanie kosztów; wymaga aby każde przedsiębiorstwo usiłowało osiągnąć możliwie wysoką skalę produktywności zastosowanych czynników,
zasada równowagi finansowej (równowagi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz