Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie - strona 1 Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie - strona 2 Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD V
DECYZJE PODEJMOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
W przedsiębiorstwie podejmowane są dwa rodzaje decyzji:
decyzje dotyczące bieżącego (operatywnego) funkcjonowania, zwane także decyzjami funkcjonalnymi,
decyzje konstytutywne (generalne lub przedsiębiorcze).
DECYZJE BIEŻĄCE (funkcjonalne) - dotyczą optymalnego funkcjonowania procesów
W poszczególnych obszarach (zakresach) funkcjonowania przedsiębiorstwa, np.: zaopatrzenia, produkcji, marketingu, inwestycji, finansów, personelu, zbytu, planowania;
dotyczą działań typu bieżącego, powtarzających się często (działania trwałe),
wywierają wpływ z reguły na kilka obszarów jednocześnie, np. decyzja o wydaniu środków pieniężnych na reklamę skierowana jest na funkcje zbytu, ale wywiera także skutek na zakres finansowy i na rozwój przedsiębiorstwa,
nazywane DECYZJAMI WTÓRNYMI, są bowiem podejmowane autonomicznie, stanowią już tylko wykonawcze polecenia kierownictwa niższych szczebli, mające za zadanie spowodowanie realizacji w całym przedsiębiorstwie decyzji konstytutywnych;
DECYZJE KONSTYTUTYWNE - są to decyzje przedsiębiorcze, leżą w gestii właścicieli względnie osób zarządzających w ich imieniu całym przedsiębiorstwem i w zasadzie nie mogą być delegowane na niższe szczeble. Z tego względu nazywane są też pierwotnymi , bo podejmowane są autonomicznie;
odnoszą się one już nie tylko do poszczególnych zakresów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, ale do przedsiębiorstwa jako całości ,
mają one w dużym stopniu charakter jednorazowy , są więc podejmowane albo tylko jeden raz (np. założenie przedsiębiorstwa czy jego likwidacja), albo tylko w wieloletnich odstępach (np. zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa, połączenie się z innym przedsiębiorstwem, zmiana programu działalności przedsiębiorstwa), z reguły są one nieodwracalne albo bardzo trudno i kosztownie odwracalne, mają długookresowy charakter . Do decyzji konstytutywnych zalicza się więc decyzje związane z cyklem życia przedsiębiorstwa i dotyczące:
założenia przedsiębiorstwa,
wyboru formy prawnej ewentualnego jej przekształcenia,
wyboru lokalizacji i siedziby,
trwałej kooperacji (ta może mieć charakter doraźny) z innymi przedsiębiorstwami,
wzrostu przedsiębiorstwa i połączenia się z innym przedsiębiorstwem (droga fuzji, przejęcia lub inne),
sanacji oraz zakończenia działalności przedsiębiorstwa.
PODSTAWOWE KRYTERIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (patrz wyżej)
CYKL ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Byt i rozwój przedsiębiorstwa zależy od:
ramowych warunków określonych przez państwo,


(…)

…,
ubezpieczeniowe,
zaopatrywania ludności w prąd, gaz, wodę, komunikacji miejskiej, oczyszczania miasta, kanalizacji, itp.,
inne przedsiębiorstwa usługowe (restauracje, hotele, schroniska turystyczne, obiekty wypoczynkowe, biura prawne, usługi medyczne, kina, teatry itp.).
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GAŁĘZI GOSPODARCZYCH
W znacznym stopniu kryterium to pokrywa się z poprzednim. Stosuje się wg niego podział na przedsiębiorstwa:
przemysłowe,
handlowe,
bankowe,
transportowe,
rzemieślnicze,
hotelarsko-gastronomiczne i turystyki.
CEL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!
przedsiębiorstwa zarobkowe - przede wszystkim dążą do zysku, stanowią one w gospodarce rynkowej podstawowy typ przedsiębiorstw,
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (publiczne, komunalne) - ich celem nie jest w pierwszej kolejności przynoszenie właścicielowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz