Decyzje w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje w przedsiębiorstwie - strona 1 Decyzje w przedsiębiorstwie - strona 2 Decyzje w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:


Decyzje w przedsiębiorstwie: W przedsiębiorstwie podejmowane są dwa typy decyzji:
bieżącego, operatywnego funkcjonowania,
decyzje konstytuowane o charakterze generalnym, przedsiębiorczym.
Decyzje bieżące dotyczą pewnego, optymalnego funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie. Chodzi o procesy, które w przedsiębiorstwie zachodzą, w przedsiębiorstwie mamy do czynienia z określonymi procesami. Trzeba patrzeć na przedsiębiorstwo z punktu widzenia procesów, które się w nim odbywają. Decyzje adresowane są do określonych funkcji bieżących, powtarzających się zadań miesięcznych, rocznych itp. skierowane są na zakres funkcjonalny.
Decyzje konstytuowane są decyzjami przedsiębiorczymi i leżą w kwestii właścicieli, osób, które zarządzają w imieniu właścicieli. Te decyzje nie mogą być delegowane na niższe szczeble zarządzania. Nazywa się je także pierwotnymi, bo są podejmowane autonomicznie. Odnoszą się do przedsiębiorstwa jako całości, podejmowane przy zakładaniu przedsiębiorstw. W trakcie działania przedsiębiorstwa dotyczą spraw podstawowych, mogą mieć charakter decyzji podejmowanych raz np. założenie przedsiębiorstwa, likwidacja, połączenie z innymi, przekształcenie form prawnych przedsiębiorstwa. Te decyzje bywają nieodwołalne albo trudne do zmiany, zmiana jest często kosztowna. Nazwa „decyzje długookresowe” nie oznacza, że nie mogą być podjęte w krótszym okresie. Do grupy decyzji konstytuowanych zalicza się decyzje związane z cyklem życia przedsiębiorstwa, dotyczące zakładania przedsiębiorstwa, wyboru formy organizacyjno-prawnej, zmian tej formy, wyboru lokalizacji i siedziby przedsiębiorstwa. Decyzje konstytuowane to także decyzje dotyczące: trwałej kooperacji z innymi przedsiębiorstwami,
wyboru kooperantów,
wyboru współpracowników,
wyboru dostawców,
wyboru hurtowników,
wzrostu/ rozwoju przedsiębiorstwa,
charakteru tego wzrostu.
Cykl życia (fazy rozwoju) przedsiębiorstwa Faza I Założycielska Założenie przedsiębiorstwa Faza II Funkcjonowanie przedsiębiorstwa (bieżąca działalność zwana też fazą obrotu) II a Funkcjonowanie ustabilizowane (działalność bie-żąca, operacyjna, obrót, proces krążenia II b Wzrost i rozwój (progres, postęp)
Wzrost wewnętrzny (rozbudowa przez inwestycje rzeczo-we, a także:
przekształcenia,
dywersyfikacje,


(…)

… działalności gospodarczej do inspektora sanitarnego,
trzeba posiadać rachunek bankowy,
trzeba wybrać jakąś formę opodatkowania np. karta podatkowa, ryczałt podatkowy, VAT.
Formy prowadzenia działalności gospodarczej:
formy prowadzenia
działalności gospodarczej
jednoosobowa spółki prawa spółki prawa
działalność handlowa cywilnego
gospodarcza - spółka cywilna
spółki osobowe spółki kapitałowe
- s. jawna - s…

„oczyszczanie
palety produkcyjnej”
odchudzanie
przedsiębiorstwa i restrukturyzacja,
kurczenie się przedsiębiorstwa i dezinwestycje,
sanacja (naprawa) przedsiębiorstwa.
II c 2
Kryzys i trwały regres przedsiębiorstwa
kurczenie się wobec niemożliwości zbytu,
niemożliwość lub niecelowość sanacji,
postępowanie układowe,
postępowanie upadłościowe. Faza III
Zakończenie działalności przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo…
… najemnej odpowiedzialności.
przedsiębiorstwo ≠ firma
Firma jest nazwą, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. W potocznym rozumieniu wyrazów firma i przedsiębiorstwo można używać jako zamienników.
Zakład - nazwa ta powinna się odnosić do przedsiębiorstw, które składają się z kilku zakładów.
Prokura - odpowiednio unormowany, szczególny rodzaj pełnomocnictwa o ustalonym…
… razie nie jest nic warta. Typologie stosowania strategii rozwojowych:
W przedsiębiorstwie musi istnieć strategia generalna bezwzględnie realizowana. Tą strategią dorastają drobne strategie funkcjonalne (np. strategie marketingowe: okazje rynkowe, penetracje rynku, luksus rynkowy, uderzanie, znikanie). Stosowanie tych strategii wymaga zabiegów organizacyjnych (np. Toyota nie cieszy się dobrą sławą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz