Ekonomika przedsiębiorstw - strona 3

Głębia produkcji

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

WYKŁAD VI GŁĘBIA PRODUKCJI ( STOPIEŃ (WIELO)FAZOWOŚCI OZNACZAJĄCY PIONOWĄ INTEGRACJĘ PROCESÓW WYTWARZANIA) Kryterium to wyraża udział danego przedsiębiorstwa w procesie przekształcania dóbr przyrody w produkty finalne, w pełni dojrzałe do konsumpcji. Rozróżnia się przedsiębiorstwa: jednofazo...

Formy kooperacyjne

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

WYKŁAD VII FORMY KOOPERACYJNE Alianse strategiczne - współdziałanie co najmniej dwóch przedsiębiorstw, które są dotychczasowymi lub potencjalnymi konkurentami, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia lub prowadzenia określonej działalności mającej wpływ na sytuacje innych konkurentów; ma m...

Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

WYKŁAD VIII ZASOBY LUDZKIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Pojęcie zasobów pracy przedsiębiorstwa. Funkcja zarządzania personelem, historia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, modele realizacji funkcji zarządzania ludźmi. Cykl personalny w przedsiębiorstwie i jego ogniwa. planowanie personelu. Rek...

Planowanie w zarządzaniu personelem

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

WYKŁAD X PLANOWANIE OBEJMUJE WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU PERSONALNEGO PRZEDSIĘBIORTSWA: OBSADĘ (rekrutację i selekcję) - która wiąże się z odpowiedzią na pytanie: Ilu osób i z jakimi kwalifikacjami przedsiębiorstwo będzie potrzebowało w przyszłości? Jakie stanowiska będą wymagały obsadzenia i p...

System ocen pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

WYKŁAD XI SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW TYPOWE SŁABOŚCI SYSTEMU OCEN: nieobiektywność przeprowadzającego ocenę (osoba z „zewnątrz”, uczestnik tej samej kultury organizacyjnej, może ulec mimowolnej nawet nieobiektywności), jedna cecha pracownika może rzutować na ocenę innych cech (możemy być tak zad...

Podstawy finansów przedsiębiorstwa

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

WYKŁAD XII PODSTAWY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Pojęcie finansów przedsiębiorstwa. Funkcje finansów w przedsiębiorstwie. Istota, cele i zadania zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pojęcie i modele finansowania działalności przedsiębiorstwa. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw...

Ekonomika środków trwałych

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

EKONOMIKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1) POJĘCIE EKONOMIKI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ŚRODKI TRWAŁE składniki majątku rzeczowego przedsiębiorstwa i/lub obce środki trwałe użytkowane przez przedsiębiorstwo na podstawie określonej umowy, „stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (…), maszyny, u...

Pytania na obronę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3185

Realizacja programu wspierania biznesu, a w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezależnie od wartości merytorycznej i formy prawnej programów wspierania, wymaga określenia charakteru realizujących je instytucji, zakresu ich działania i uprawnień oraz rodzaju i charakteru w...

Ekonomika przedsiębiorstw - omówione zagadnienia

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Stanisław Podczarski
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5166

...1. Ekonomika przedsiębiorstw i zakres jej badań Ekonomika przedsiębiorstw jest dyscypliną naukową, która syntetyzuje całokształt wiedzy o przedsiębiorstwie. Zajmuje się ona zasadami i metodami funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Do jej zakresu należą: - organizacja procesów produkcyjnych ...

Rozwój przedsiębiorstw.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

Przedsiębiorstwo = całość = struktura = system (kompleks) = organizacja Gospodarcza, prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia nadwyżki przychodów ze sprzedaży nad kosztami ich uzyskania, który po opłaceniu należnych podatków jest podstawą dalszego jego rozwoju stanowiącego nadrzędny...