Głębia produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Głębia produkcji - strona 1 Głębia produkcji - strona 2 Głębia produkcji - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD VI
GŁĘBIA PRODUKCJI
( STOPIEŃ (WIELO)FAZOWOŚCI OZNACZAJĄCY PIONOWĄ INTEGRACJĘ PROCESÓW WYTWARZANIA)
Kryterium to wyraża udział danego przedsiębiorstwa w procesie przekształcania dóbr przyrody w produkty finalne, w pełni dojrzałe do konsumpcji.
Rozróżnia się przedsiębiorstwa:
jednofazowe - produkujące proste wyroby lub półprodukty przeznaczone dla innych przedsiębiorstw, poddających je dalszemu przetwarzaniu,
wielofazowe - maja miejsce w przypadku bardziej złożonej produkcji. Przedsiębiorstwa wielofazowe mogą powstać przez pionowe łączenie zakładów o różnym charakterze produkcji, ale stanowiących kolejne fazy tworzenia wyrobu finalnego, np. od surowca do wyrobu gotowego.
STRUKTURA KOSZTÓW WŁASNYCH
Odgrywa ona dużą rolę dla zapewnienia szczególnie racjonalnej gospodarki najbardziej kosztotwórczymi czynnikami produkcji.
Z tego punktu widzenia rozróżniamy przedsiębiorstwa:
pracointensywne - o decydującej roli kosztów pracy - płac,
materiałointensywne - o decydującej roli kosztów materiałowych,
kapitałointensywne - o decydującej roli majątku trwałego, a więc cechujące się wysokim kosztem amortyzacji.
Dominująca rola określonego składnika powoduje konieczność zwracania szczególnej uwagi na możliwie racjonalną, oszczędną gospodarkę w tej dziedzinie.
Poza wymienionymi wyżej kryteriami klasyfikacyjnymi, spotyka się szereg innych, np.:
forma własności,
forma organizacyjno-prawna,
przemysłowe systemy produkcyjne: chałupnicze nakładztwo, warsztat rzemieślniczy, manufaktura, system fabryczny,
struktura produkcyjna: jedno- i wieloasortymentowa, jedno- i wielobranżowe konglomeraty,
ekonomiczne typy produkcji: produkcja jednostkowa, seryjna, masowa.
STOSUNKI PRZEDSIĘBIORSTWO - PAŃSTWO
Podstawowe tendencje w stosunkach państwo - przedsiębiorstwo (funkcje współczesnego państwa w stosunku do przedsiębiorstwa):
państwo tworzy ramy systemu ekonomiczno - prawnego, dostarcza przedsiębiorstwom tzw. ramowy wieniec danych, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą już swobodnie podejmować decyzje,
państwo wzmacnia nadzór i kontrolę nad przedsiębiorstwem,
państwo wkracza w różnej postaci w procesy zachodzące także wewnątrz przedsiębiorstwa,
państwo stara się coraz bardziej oddziaływać (w ramach globalnego sterowania) na inwestycje przedsiębiorstw oraz na globalną konsumpcję gospodarstw domowych tak, aby realnie osiągnąć cel swojej polityki gospodarczej,
przenoszenie na przedsiębiorstwo w coraz to większym stopniu zadań publicznych,
traktowanie przedsiębiorstw jako źródła dochodów dla państwa,


(…)

… w sobie zarobek napięć społecznych,
różnice między podażą i popytem wyrównywane są w drodze wahań koniunkturalnych, ze wszystkimi ich ekonomicznymi i społecznymi problemami,
rynek zawodzi przy tworzeniu świadczeń z zakresu infrastruktury społecznej,
rynek jest instrumentem odnoszącym się do sytuacji bieżącej (do stanu aktualnego).
Dlatego w tych dziedzinach państwo powinno wkraczać planistycznie tworząc warunki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz