Jakość produktów atutem konkurencyjności na rynkach - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakość produktów atutem konkurencyjności na rynkach - wykład - strona 1 Jakość produktów atutem konkurencyjności na rynkach - wykład - strona 2 Jakość produktów atutem konkurencyjności na rynkach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie jakością - wykład 1
Zaliczenie
Kolokwium (wykład + ćwiczenia)
Literatura
Kreowanie jakości (K. Lisiecka) AE 2002
Systemy zarządzania jakością (K. Lisiecka) AE 2008
Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN. Warszawa, 2009.
Norma PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN. Warszawa, 2006
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Tekst pierwotny: Dz. U. 2002 r. Nr 166 poz. 1360 Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2087, z póź. zm.
Jakość produktów atutem konkurencyjności na rynkach.
Cel organizacji jest racją istnienia tej instytucji, a także podstawą jej wyodrębnienia z otoczenia. Określa nie tylko przedmiot, ale także i podmiot działania (człowieka, grupę), dla którego właściwy jest określony system wartości.
Można wyróżnić następujące rodzaje celów podstawowych przedsiębiorstwa:
Cele - powody, dla których przedsiębiorstwo zostało powołane; jest to inaczej misja, określająca sens istnienia przedsiębiorstwa.
Cele autonomiczne.
Cele wynikające z generalnych zasad postępowania wobec swoich głównych partnerów jako odpowiedź na realizację ich interesów, życzeń.
Misja informuje o tym, jakie cele zewnętrzne ma do wypełnienia organizacja w swej służbie dla otoczenia. Bliższą charakterystyką celów wynikających z misji organizacji jest odpowiedź na pytania:
Co jest lub będzie przedmiotem działania organizacji, tj. jakimi produktami (wyrobami i usługami) oraz na jakim obszarze rynku przedsiębiorstwo będzie służyło otoczeniu?
Jakie są (mają być) właściwości tych świadczeń, czyli inaczej, jaka ma być jakość dostarczanych produktów?
Jaki krąg odbiorców będzie obsłużony?
W jakich rejonach, miejscach terytorialnego przeznaczenia będzie działała organizacja?
Przedsiębiorstwo produkcyjne i usługowe, jakkolwiek są organizacjami powołanymi, aby służyć otoczeniu, nie są jednak i nie mogą być altruistyczne.
H.I. Ansoff, określił, że są samolubne. Mają swoje wewnętrzne aspiracje ekonomiczne wyrażone w formie tzw. celów autonomicznych, wśród których wyróżnić można między innymi: wielkość sprzedaży, rentowność, pozycję przedsiębiorstwa (rynkową, finansową), cele socjalne, ochronę środowiska, niezależność przedsiębiorstwa, jego bezpieczeństwo i pewność.
Trzecią grupą celów odzwierciedla zasady postępowania przedsiębiorstwa w stosunku do partnerów (stakeholders; interesariusze; zainteresowane strony), z którymi jest w różny sposób powiązane. Misja przedsiębiorstwa oraz cele autonomiczne przewijają się w generalnych zasadach postępowania w stosunku do głównych partnerów, którymi są: współpracownicy, odbiorcy, właściciele lub dawcy kapitału, dostawcy, instytucje społeczne itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz