Ekonomika przedsiębiorstw - strona 4

Ekonomika przedsiębiorstw - referat.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Każde przedsiębiorstwo, aby sfinansować swoją działalność, musi dysponować odpowiednim kapitałem własnym, kapitałem obcym i zobowiązaniami bieżącymi. Kapitał własny może przybierać postać kapitału podstawowego, zapasowego i rezerwowego. Źródłem finansowania kapitału własnego bywa również nie podz...

Środki obrotowe - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

ŚRODKI OBROTOWE- ich postacią są pieniądze, za które przed. kupuje niezbędne do prowadzenia procesu prod. materiały, surowce, paliwa, czyli tworzy zapasy, tych produktów. Zapasy są zużywane i powstają wyniki gotowe i półprodukty. Końcowym efektem tego cyklu jest sprzedaż wyrobów gotowych, za któ...

Środki trwałe - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Środki trwałe- składniki aktywów trwałych przed., zdatnymi do użytku i używanymi dla jego potrzeb w długim okresie użytkowania (pow. 1 roku) w postaci rzeczowej w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych (mogą być używane przez inne podmioty gosp. na podstawie najmu, dzierżawy; pro...

Formy organizacyjne spółek - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

FORMY ORGANIZACYJNE SPÓŁEK Przedsiębiorstwo jednoosobowe spółka najstarsza, najliczniejsza, najpowszechniejsza ze wszystkich form podm. Gospodarczych. Działają głównie w handlu, usługach, produkcji indywidualnej. Jest to podmiot gospodarczy jednego właściciela będący osobą fizyczną niezależnie ...

Gospodarka materiałowa - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

GOSPODARKA MATERIAŁOWO- MAGAZYNOWA Materiały zalicza się do przedmiotów pracy oraz do środków obrotowych. Materiał charakteryzują 3 podst. cechy: asortyment, jakość, ilość. Dzielą się na: podstawowe( surowce) oraz materiały pomocnicze. Koszt materiału zależy od kosztu transportu, magazynowania,...

Inwestycje - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

INWESTYCJE- nakłady rzeczowe w formie środków płatniczych oraz nakłady osobowe w formie wynagrodzeń mające na celu stworzenie nowych, powiększenie lub modernizację istniejącego majątku trwałego przed.. Z praktycznego punktu widzenia przed. istotny jest podział na: - finansowe(akcje, obligacje, ...

Klasyfikacja ekonomiczna - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

KLASYFIKACJA 1)ekonomiczna- wyróżnia materiały podstawowe, półfabryczne zużywane bezpośrednio w procesie prod., materiały pomocnicze. Fazy zaopatrzenia materiałowego: 1)planowanie zapotrzebowania 2)realizacja dostaw 3)magazynowanie 4)rozchód materiału 5)kontrola zużycia Działy: zaopatrzen...

Klasyfikacja zaopatrzenia - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

KLASYFIKACJA ZAOPATRZENIA PKWIU- Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów krajowych i importowanych znajdujących się w pol...

Koszty produkcji - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

KOSZTY PRODUKCJI- ceny, jakie firma musi zapłacić, jeżeli chce uzyskać budynki, maszyny, materiały, siłę roboczą, usługi do prowadzenia własnej działalności związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.K=S+P+R Rodzajowy układ kosztów produkcji- księgowane są 2...

Ekonomika przedsiębiorstw - pojęcia

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Ekonomika przedsiębiorstw 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki Ekonomika- to dział ekonomii zajmujący się poszczególnymi gałęziami gospodarki wraz z relacjami między nimi oraz zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą -to dyscyplina naukowa o warunkach, działaniach i sposobach r...