Prawoznawstwo - strona 4

note /search

Stosunek prawny - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1078

Stosunek prawny Pomiędzy ludźmi tworzącymi określoną społeczność zachodzą rozmaite relacje. Kiedy znajdujemy się w pewnej sytuacji, nasze zachowanie względem innej osoby czy osób z reguły jest konsekwencją wychowania jakie odebraliśmy, zwyczaju czy nakazów wynikających z religii. Wspomniane na ws...

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1953

STOSUNKI, FAKTY i CZYNNOŚCI PRAWNE. Podmiot i przedmiot stosunku prawnego Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego, którego powstanie, rodzaj, zmiana i ustanie określone jest przez obowiązujące przepisy prawa. Wyróżniamy stosunki: 1. Administracyjnoprawny. Typ podległość kompetencyjna międ...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1617

System prawa Spośród wielu różnych sposobów rozumienia pojęcia „system prawa” przyjmiemy jego definicję, zgodnie z którą, system norm to zespół przepisów prawa obowiązujących w danym kraju w oznaczonym czasie. Należy przy tym pamiętać, że zbiór ten nie ma charakteru przypadkowego a pomiędzy norma...

Wykładnia prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1708

Wykładnia prawa W dotychczasowych rozważaniach nt. prawa powiedzieliśmy, że normy prawne są zawarte w przepisach prawnych, które są graficzną formą zapisu norm, czyli treści prawa. Ustalenie treści prawa, czyli zrekonstruowanie pojedynczej normy prawnej następuje w toku wykładni prawa. Jest to ze...

Zasady prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć: 1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa. Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” Funkcja pe...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1750

Zdarzenia prawne i ich podział Jak już powiedziano, stosunki prawne to niektóre ze stosunków społecznych, tych mianowicie, które zostały uznane za ustawodawcę za na tyle ważne, by prawem wyznaczyć sposób zachowania podmiotów uczestniczących w tych stosunkach. Powstają w okolicznościach określonyc...

Prawo, a moralność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1729

PRAWO A MORALNOŚĆ Moralność - ogół norm, ocen i wzorów postępowania odnoszących się do pojęć dobra, słuszności i sprawiedliwości. Relacje treściowe prawa z moralnością to związek merytoryczny między normami prawnymi - adresat: osoba fizyczna i prawna a m oralnymi - adresat osoba fizyczna. 1. Przek...

System prawa - Konstytucja.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

SYSTEM PRAWA. KONSTYTUCJA. System prawa to struktura norm prawnych logicznie uporządkowana w gałęzie prawa, regulujące poszczególne grupy stosunków społecznych. Struktura pozioma - gałęzie prawa Ulpian Prawo publiczne Prawo prywatne Regulują stosunki państwo-obywatel oraz Normuje stosunki obywatel...

Źródła prawa w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2415

Źródłami prawa w znaczeniu materialnym są wszelkiego rodzaju stosunki międzyludzkie. W znaczeniu formalnym źródłem prawa jest forma jego występowania i pochodzenia. Rodzaje źródeł prawa: a) zwyczaje (prawo zwyczajowe, niepisane) - są wytworem historycznego procesu kształtowania się stosunków s...

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2107

WPROWADZENIE Akt prawodawczy - teksty organów władzy publicznej, lub przyjęte w drodze umów prawodawczych z określonym podmiotem Akt normatywny - każdy tekst zawierający jakiekolwiek normy postępowania (statut uniwerku, partii politycznej) Organ władzy publicznej - osoba lub grupa osób, która na ...