Makroekonomia - strona 4

note /search

Makroekonomia WYKŁAD 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2730

Makroekonomia Wykład 1 (16) 2004-02-16 W gospodarce mamy do czynienia z dwoma efektami, które działają jednocześnie: efekt substytucyjny, efekt dochodowy. EFEKT SUBSTYTUCYJNY W momencie, gdy rośnie realna stawka płac, wtedy wzras...

Interwencjonizm państwowy - Gospodarka centralnie planowana

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY Wszystkie kraje świata stoją przed wspólnym problemem ekonomicznym. Problem ten wynika z posiadania niewystarczającej ilości zasobów potrzebnych do zrealizowania wszystkich planów, zamiarów, czy chęci. Występuje ograniczona podaż zarówno zasobów naturalnych, jak i kapitału...

Makroekonomia - podstawowe definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1610

Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Automatyczny stabilizator - jest to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatnoś...

Makroekonomia- wykłady

 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5236

Hejny. Notatka składa się z 52 stron. Makroekonomia - notatki: wykłady (dr L. Hejny) (ATH Bielsko-Biała: 2012 rok) Wykład (1) - Wstęp do makroekonomii. Ekonomia - nauka o procesach gospodarczych (problem rzadkości, a koszty alternatywne). Dobro...

Wady i zalety altenratywnych modeli konsumpcji makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2632

2. Wady i zalety alternatywnych modeli konsumpcji. Podręcznik: 272….!:D Jedną z najważniejszych dla makroekonomicznej analizy sytuacji gospodarczej jest konsumpcja, chociażby ze względu na fakt, iż stanowi ona ok. 2/3 Produktu Narodowego Brutto (lub ponad 75% PKB w krajach OECD). A zatem to wah...

Interpretacja punktów równowagi wykresy friedmana makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2786

3. Interpretacja punktów równowagi wykresu Friedmana. Friedman   krzywej Friedmana - Phelpsa, znanej także jako długookresowa   krzywa Phillipsa . Główny wniosek jaki płynie z analizy przeprowadzonej przez   Friedmana   i Phelpsa mówi...

Wprowadzenie do makroekonomii.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

Wprowadzenie do makroekonomii. Produkt krajowy brutto (PKB, GDP) - miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu...

Zagadnienia do egzaminu- Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 4844

1.Wymień i opisz krótko sposoby mierzenia PKB.  2.Omów różnicę pomiędzy PKB potencjalnym a PKB rzeczywistym, PKB realnym a PKB nominalnym, PKB w c.c.p. i PKB  w c.r.  3.Dane są: 1.wydatki konsumpcyjne 2.subsydia państwa 3.czynsze 4. doch...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 3339

INFLACJA Poziom cen - średnia cena wszystkich dóbr Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja to przypadek szczególny, gdy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie. Utrzymująca się przez wiele lat chroniczna inflacja jest zjaw...

Koszty inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 2968

Koszty inflacji Złudzenie inflacyjne - mylenie zmian realnych z nominalnymi. Dobrobyt zależy od zmiennych realnych, nie nominalnych. To samo co iluzja pieniądza. Gwałtowny wzrost ceny ropy naftowej. Kraje importujące przesuwają część dóbr z konsumpcji krajowej na eksport, by zdobyć więcej obcej...