wady i zalety altenratywnych modeli konsumpcji makro wojtyna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wady i zalety altenratywnych modeli konsumpcji makro wojtyna - strona 1 wady i zalety altenratywnych modeli konsumpcji makro wojtyna - strona 2 wady i zalety altenratywnych modeli konsumpcji makro wojtyna - strona 3

Fragment notatki:


2. Wady i zalety alternatywnych modeli konsumpcji. Podręcznik: 272….!:D
Jedną z najważniejszych dla makroekonomicznej analizy sytuacji gospodarczej jest konsumpcja, chociażby ze względu na fakt, iż stanowi ona ok. 2/3 Produktu Narodowego Brutto (lub ponad 75% PKB w krajach
OECD). A zatem to wahania konsumpcji są głowną przyczyną zarowno boomu
gospodarczego jak i recesji. Dlatego też istnieje kilka rożnych modeli probujących tłumaczyć
takie a nie inne zachowania konsumpcyjne.
Modele konsumpcji - w naszych modelach zetknęliśmy się z funkcją konsumpcji
zaproponowaną przez Keynesa. Oprocz modelu Keynesa istnieją jednak przynajmniej trzy rownie ważne modele konsumpcji, a zatem w sumie będziemy omawiać: • model konsumpcji Keynsesa
• model wyboru międzyokresowego Fishera
• model permanentnego dochodu Friedmana
• model cyklu życia Modiglianiego
Model konsumpcji Keynesa - jego podstawowe założenia przedstawione były przy okazji
omawiania modelu Keynesa i utrzymywane przy analizie krotkookresowej (model ISLM i
ASAD ). Charakteryzuje się on trzema podstawowymi własnościami: a) krańcowa skłonność do konsumpcji przyjmuje wartości 0

(…)

… okresach i zmniejsza oszczędności (efekt dochodowy). W zależności
od tego, ktory z dwoch efektow jest silniejszy konsumpcja w pierwszym okresie może
wzrosnąć, spaść lub pozostać bez zmian. A zatem spadek lub wzrost konsumpcji zależy od
preferencji konsumentow. W przypadku krzywych obojętności na wykresie poniżej wzrost
stopy procentowej spowoduje spadek konsumpcji w pierwszym okresie i jej wzrost w drugim…
… dochodu pomiędzy konsumpcję i oszczędności w
celu maksymalizacji użyteczności w trakcie całego życia. A zatem mają one do czynienia z
międzyokresowym ograniczeniem budżetowym, ktore bierze pod uwagę zarowno dochody
bieżące jak i przyszłe, ktore zależą m.in. od wysokości realnej stopy procentowej.
Dzięki możliwości oszczędzania oraz pożyczania konsumpcja w poszczegolnych okresach życia
może być zarowno…
…)
Po przeniesieniu konsumpcji na jedną i dochodu na drugą stronę będziemy mieć:
1 2 1 2 (1+ r)C +C = (1+ r)Y +Y (5)
Wreszcie dzieląc obie strony rownania przez (1+ r) uzyskujemy standardową postać
międzyokresowego ograniczenia budżetowego:
(1 ) (1 )
2
1
2
1 r
Y
Y
r
C
C
+
= +
+
+ (6)
Powyższe rownanie pokazuje nam kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, w przypadku gdy
realna stopa procentowa r = 0 to całkowita…
… - optymalizacja w modelu odbywa się w oparciu o połączenie ograniczenia
budżetowego z preferencjami konsumenta. Graficznie można to przedstawić poprzez
nałożenie krzywych obojętności na wykres międzyokresowego ograniczenia budżetowego.
Jest oczywiste, że optymalny wybor będzie oznaczał najwyżej położoną krzywą obojętności,
ktora spełnia ograniczenie budżetowe.
C2
O
C1
Warto zauważyć, że w punkcie oznaczającym…
… koszt konsumpcji bieżącej. Może to prowadzić do
ograniczenia konsumpcji bieżącej na rzecz przyszłej (efekt substytucyjny). Jeżeli jednak
mamy do czynienia z konsumentem, ktory jest pożyczkodawcą (a więc w pierwszym okresie
oszczędza część swojego dochodu) to wowczas wzrost stopy procentowej prowadzi do
zwiększenia jego dochodu w trakcie całego życia. Tym samym zwiększa on swoją
konsumpcję w obydwu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz