teorie popytu konsumpcyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teorie popytu konsumpcyjnego - strona 1 teorie popytu konsumpcyjnego - strona 2 teorie popytu konsumpcyjnego - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(…)

….
Teoria ta znajduje również swoich zwolenników wśród „współczesnych” ekonomistów, na przykład popierają ją: Robert Frank i Juliet
Schor.
Ad. 3. Teoria konsumpcji związana z permanentnym dochodem (Milton Friedman)
Teoria bierze swą nazwę od rozróżnienia między dochodem permanentnym, który w oczekiwaniach gospodarstwa domowego
będzie trwał długo oraz bieżącym dochodem do dyspozycji, który może być dochodem okresowym.
Punktem wyjścia tej teorii są dwie przesłanki :
dochody ludzi wahają się w czasie,
ludzie nie lubią, aby ich konsumpcja wykazywała wahania.
W związku z tym ludzie dążą do wyrównywania wahań w poziomie konsumpcji starając się nie dopuścić do przenoszenia zmian w
poziomie dochodu na konsumpcje. A zatem według Friedmana dochód permanentny to przeciętny dochód ludzi w długim okresie
(średnia ważona
… członków gospodarstwa domowego (wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej) do momentu przejścia na
emeryturę. Następnie spada do poziomu wypłacanej emerytury. Pole A obrazuje całkowity spadek oszczędności, pole B – całkowite
oszczędności jakie gospodarstwo domowe musi posiadać, aby spłacić ewentualne pożyczki wraz z odsetkami zaciągnięte na początku
oraz zakumulować tyle zasobów aby wystarczyło…
… Teorie popytu konsumpcyjnego
Można wyróżnić następujące podejścia dotyczące funkcji konsumpcji:
1. Hipoteza dochodu absolutnego (Absolute Income Hypothesis) - J. M. Keynes;
2. Hipoteza relatywnego (względnego) dochodu (Relative Income Hypothesis) - J.S. Duesenberry 1949r.;
3. Hipoteza permanentnego dochodu (Permanent Income Hypothesis) - M. Friedman;
4. Hipoteza cyklu życia (Life Cycle Hypothesis…
… absolutnego
Prosta keynesowska funkcja konsumpcji informuje, że gdy dochód bieżący maleje, konsumpcja maleje proporcjonalnie zgodnie z
krańcową skłonnością do konsumpcji.
C = KSK×Y.
Ludzie nieustannie dostosowują swój poziom konsumpcji do zmian w poziomie dochodu – popyt konsumpcyjny jest elastyczny
względem bieżącego dochodu. Wg innych teorii konsumpcji elastyczność ta jest mniejsza.
Teoria ta uważana…
… aktywów wolnych od ryzyka. A zatem, skoro
danej osobie poprzednio obojętne było, czy kupić więcej aktywów pozbawionych ryzyka, może ona powiększać swoją użyteczność,
kupując nowy rodzaj aktywów. Gdy osoba ta inwestuje więcej w ten rodzaj aktywów, to jej konsumpcja staje się bardziej zależna od
ich opłacalności, tak, iż kowariancja między konsumpcją a przychodami z tych aktywów staje się mniej ujemna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz