Makroekonomia- wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5355
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykłady - strona 1 Makroekonomia- wykłady - strona 2 Makroekonomia- wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Hejny. Notatka składa się z 52 stron.
Makroekonomia - notatki: wykłady (dr L. Hejny) (ATH Bielsko-Biała: 2012 rok) Wykład (1) - Wstęp do makroekonomii. Ekonomia - nauka o procesach gospodarczych (problem rzadkości, a koszty alternatywne). Dobro rzadkie - popyt przewyższa podaż przy cenie równej zero. Rzadkość z punktu widzenia użyteczności a nie bezwzględnie (tzn. że np. 1 telefon na świecie jest do niczego więc lepiej jak jest ich więcej). Funkcje ekonomii: - poznawcza, - aplikacyjna. Funkcja poznawcza - zdobywanie wiedzy dotyczącej zagadnień makroekonomicznych, służące zrozumieniu procesów gospodarczych (jak funkcjonuje gospodarka, poznanie przyczyn i konsekwencji, np. bezrobocia). Funkcja aplikacyjna - wykorzystać poznaną wiedzę w praktyce gospodarczej (np. przez rząd w polityce gospodarczej) przez podmioty gospodarcze (w zarządzaniu). Makroekonomia - procesy gospodarcze w danym kraju jako całość. Posługuje się wielkościami agregatowymi: - globalna produkcja, - globalna konsumpcja, - globalny popyt/podaż, - inwestycje, - ogólny poziom cen. CELE I NARZĘDZIA Cele: Produkcja Wysoki poziom zarówno bezwzględny jak i w stosunku do rozporządzalnego potencjału, wysoka stopa wzrostu. Zatrudnienie Wysoki poziom zatrudnienia. Niski poziom bezrobocia przymusowego. Stabilność poziomu cen przy swobodnej grze sił rynkowych. Bilanse zagraniczne Równowaga eksportu i importu, stabilność kursu waluty. Narzędzia: Polityka fiskalna (budżet państwa/JST) Wydatki publiczne vs podatki. Polityka monetarna (bank centralny) Kontrola podaży pieniądza, wywierająca wpływ na stopy procentowe. Polityka dochodowa Od swobodnego kształtowania relacji, płac i cen do środków kontroli. Stosunki międzynarodowe Polityka handlu zagranicznego. Interwencjonizm w odniesieniu w stosunku do kursów walutowych. Cele: PRODUKCJA - odpowiedź na pytanie od czego zależy wielkość produkcji, - rachunek dochodu narodowego PNB - narodowy PKB - krajowy, - wielkość produkcji decyduje o poziomie życia w danym kraju (w dużym stopniu).W skrajnej biedzie jest około 70% populacji świata. ZATRUDNIENIE - będziemy mówili tylko o krajach rozwiniętych, po wojnie do lat 70 wydawało się, że problem bezrobocia był rozwiązany, obecnie jest to duży problem (wyjątki: Holandia 2%, Luksemburg), Polska ma najwyższe bezrobocie z krajów UE.

(…)

… z pomocy społecznej, z pożyczek, z oszczędności; albo w skali kraju albo za granicą - zadłużenie zagraniczne
Przeciętna skłonność do konsumpcji - wyznaczana jest przez stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego
Krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) - informuje jaka część każdej dodatkowej jednostki dochodu otrzymywanego przez gospodarstwo domowe przeznaczona jest na konsumpcję. Jej odwrotnością jest Krańcowa skłonność do oszczędzania (KSO).
Rola: przesądza o nachyleniu funkcji konsumpcji, im jest wyższa tym funkcja będzie bardziej pionowa.
Jeśli założymy, że z każdej dodatkowej jednostki dochodu część idzie na konsumpcję a część na
oszczędność to suma krańcowej skłonności do konsumpcji i oszczędności musi dać 1.
FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI:
- popyt autonomiczny jest finansowany…
… wytwarzane w kraju
Ik - wydatki na krajowe dobra inwestycyjne
G - wydatki rządowe/JST na wytwarzane w kraju finalne produkty, usługi z wyłączeniem płatności transferowych (renty, zasiłki)
Ex - wydatki z zagranicy na krajowe dobra eksportowe.
PKB  C  I  G  X  Im
także wydatki na komponenty z importu, jest to metoda wykorzystywana w praktyce.
PKB  C  I  G  X
X- eksport netto - różnica…
… o charakterze nierynkowym, wartość dóbr publicznych oraz włącza się wartość czasu wolnego.
Wskaźniki rozwoju społecznego - jeszcze bardziej rozbudowane od wskaźników dobrobytu:
GEM - Gender Enpowerment Measure - wskaźnik równouprawnienia płci.
Makroekonomia - Wykład (10)
Wzrost. Determinanty PKB (Dochodu Narodowego) Agregatowy popyt i podaż.
Równowaga
Determinanty dochodu narodowego:
produkcja potencjalna
… zawsze charakteryzuje się nadwyżką chociaż dąży do równowagi.
Mechanizm:
- firmy mają problemy ze sprzedażą więc obniżają ceny
- ogranicza się rozmiary produkcji (po co produkować jeśli już nie sprzedają)
- spada zatrudnienie (brak też inwestycji)
- maleją zyski
- maleją płace (wskaźniki ekonomiczne pogarszają się)
- jest deflacja.
Podczas kryzysu 1929-1930 zamykano huty, kopalnie. Przestawały działać przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz