Makroekonomia- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 6 - strona 1 Makroekonomia- wykład 6 - strona 2 Makroekonomia- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

makroekonomia
temat: data: 19.03.2012
Krzywa Beveridge'a - opisuje zależność pomiędzy liczbą bezrobotnych a liczbą wolnych miejsc pracy (wakatów). Zależność ma charakter odwrotnie proporcjonalny.
Skutki bezrobocia:
Ekonomiczne:
Straty w produkcji (PKB, PNB) wytworzonej w gospodarce
- PRAWO OKUNA: Wzrost stopy bezrobocia o 1% powyżej naturalnej stopy bezrobocia powoduje spadek (lukę) PKB (PNB) o 2,5%
- Luka w PKB (PNB)- jest to różnica pomiędzy potencjalnym a rzeczywistym PKB na skutek niepełnego wykorzystania zasobów w gospodarce
- Polska:
Sb: 14%
Sbn: 8%
Luka PKB= -2,5*(Sb-Sbn)
Luka PKB= -2,5*(14-8)= -2,5*6= -15
Wniosek: Nadwyżka bezrobocia 6% powoduje spadek PKB o 15% (niższa produkcja, niższe dochody do budżetu państwa)
Straty w budżecie państwa- zwiększone wydatki z budżetu państwa na aktywne i pasywne programy ograniczające bezrobocie oraz zmniejszone wpływy do budżetu z tytułu podatków pośrednich i bezpośrednich
Dekwalifikacja bezrobotnych (utrata kwalifikacji na skutek niewykonywania zawodu)
Spadek dochodów gospodarstw domowych- obniżenie poziomu życia, mniejszy stopień zaspokajania potrzeb
Społeczne (psychologiczno- społeczne)
Jednostki, zbiorowości nie są aż tak wymierne
Pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego osób bezrobotnych
Obniżenie poczucia własnej wartości, izolacja społeczna, utrata kontaktów z dotychczasowym kręgiem znajomych
Nasilenie się takich zjawisk jak: przestępczość, alkoholizm, narkomania i bezdomność
Metody przeciwdziałania bezrobociu:
Aktywna polityka rynku pracy- zwiększa rozmiary zatrudnienia i rozszerza potencjał wytwórczy gospodarki:
bezpośrednie metody interwencji państwa (specjalne instrumenty polityki zatrudnienia)
- szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych (w tym stypendia szkoleniowe dla absolwentów)
- pośrednictwo pracy (ale firmy nie zawsze zgłaszają wolne miejsca pracy: 10/15% się zgłasza)
- prace interwencyjne
- roboty publiczne
- dotacje dla przedsiębiorstw na tworzenie nowych miejsc pracy
- dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
metody pośrednio wpływające na wzrost zatrudnienia- zwane instrumentami polityki makroekonomicznej (instrumenty pieniężne i fiskalne) wpływają na całą gospodarkę i na bezrobocie też


(…)

… miejsce w 1946r. i wyniosła prawie 13 biliardów% (miesięcznie?) z cenami podwajającymi się co każde 15,6 h.
Najwyższą inflację odnotowano w Polsce w tuż po II wojnie światowej. Pod koniec 1918r. 1 dolar amerykański wart był 9 marek polskich, podczas gdy na początku 1924r. już ponad 9 mln marek polskich. 1471% stopa inflacji w końcu 1923r.
Zimbabwe- 2007-2008r. 516 trylionów% rocznie; ceny podwajają się co 1,3 dnia dolar amerykański wyeliminował inflację
5
2

…%; 2002r. 2%
Stagflacja- stagnacji gospodarczej towarzyszy wzrost poziomu cen (w gospodarce występuje niski poziom produkcji, wysoki poziom bezrobocia i inflacja); Często jest to spowodowane przez wstrząsy podażowe np. gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na rynku światowym (szoki cenowe)
Typologia procesów inflacyjnych:
Podział inflacji ze względu na tempo wzrostu cen w gospodarce- nasilenie inflacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz