Stagnacja gospodarcza

Stagflacja i deflacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1736

występują równocześnie. Jest to stagnacja gospodarcza w warunkach inflacji. Przyczyny stagflacji: Stagflacja...

Prognoza według Paryska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

oraz potrzebach rozwijającej się społeczności lokalnej Nie wszystkie miasta będą się rozwijać. Stagnacja...

Typy inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

w warunkach prostej reprodukcji, jest to występowanie inflacji i stagnacji gospodarczej, c) slumpflacja...

Inflacja - Slumpflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

w przypadku równoczes­nego występowania stagnacji gospodarczej i wysokiej stopy inflacji, slumpflacja...

Teoria Nurksego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

. Wszystkie te czynniki są powiązane ze sobą w sposób okrężny, wywołując równowagę całego układu, to jest stan stagnacji...