Stagnacja gospodarcza

note /search

Prognoza według Paryska

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

oraz potrzebach rozwijającej się społeczności lokalnej Nie wszystkie miasta będą się rozwijać. Stagnacja...

Typy inflacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

w warunkach prostej reprodukcji, jest to występowanie inflacji i stagnacji gospodarczej, c) slumpflacja...

Inflacja - Slumpflacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

w przypadku równoczes­nego występowania stagnacji gospodarczej i wysokiej stopy inflacji, slumpflacja...

Teoria Nurksego- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1778

. Wszystkie te czynniki są powiązane ze sobą w sposób okrężny, wywołując równowagę całego układu, to jest stan stagnacji...