Prognoza według Paryska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognoza według Paryska - strona 1 Prognoza według Paryska - strona 2

Fragment notatki:

Prognoza (wg Paryska):
Dynamika rozwojowa miast polskich osłabnie głównie za sprawą ujemnego przyrostu naturalnego
Rozwój miast mieć będzie charakter jakościowy
Większa dynamika rozwoju dotyczyć będzie jedynie metropolii i Mast o wykształcających się funkcjach metropolitalnych
O rozwoju metropolii decydować będą w równym stopniu czynniki egzogeniczne oraz endogeniczne
Podstawowym czynnikiem egzogenicznym będą nadal inwestycje zagraniczne. Ich napływ uwarunkowany będzie jednak poziomem konkurencyjności miast polskich względem innych miast europejskich. Inwestycje zagraniczne przyciągać będą ponadto czynniki endogeniczne takie jak kapitał ludzki, kapitał społeczny i walory środowiska miejskiego(milieu)
Rozwój pozostałych miast warunkowany będzie przede czynnikami endogenicznymi. Internalizacja rozwoju będzie cechą miast w najbliższych latach.
Czynniki rozwoju mniejszych miast tkwić będą przede wszystkim w lokalnych zasobach rozwojowych oraz potrzebach rozwijającej się społeczności lokalnej
Nie wszystkie miasta będą się rozwijać. Stagnacja gospodarcza dotknie małe ośrodki usługowe obszarów rolniczych (słabego rolnictwa) natomiast regres, dawne ośrodki przemysłowe szczególnie przemysłu surowcowego i ciężkiego
Motorem rozwoju będzie co jest oczywiste gospodarka: ale tylko nowoczesna, innowacyjna konkurencyjna. Ta jednak nie rozwinie się w przypadku trwania kryzysu.
Konkurencyjność strefy podmiejskiej względem miasta sprawi, że nie zostanie samoistnie zatrzymany proces suburbanizacji zwłaszcza w sytuacji kiedy nie ma stosownych regulacji prawnych w tym zakresie i kiedy podstawowym celem władz gmin ościennych, ośrodka węzłowego jest pozyskanie inwestorów (za wszelką cenę)
Suburbanizacja utrzyma na wysokim poziomie proces wyludnienia się centralnych dzielnic mieszkaniowych, które, z racji degradacji nie są atrakcyjnymi obszarami zamieszkania
W trybie szybkim postępować będzie degradacja bloków osiedlowych, a rozwiązanie tej kwestii, będzie niezwykle trudnie, nie tylko ze względów technicznych i ekonomicznych ale przede wszystkim społecznych
Procesu degradacji substancji materialnej miast nie powstrzyma rewitalizacja, zwłaszcza w sytuacji braku tak potrzebych regulacji prawnych i pieniędzy. Pierwszeństwo w rewitalizacji uzyskają ponadto tereny centralnie położone jako bardziej atrakcyjne.
Wszystko wskazuje na to że niczego w zakresie zagospodarowania przestrzennego nie zmieni przygotowana, nowa ustawa o planowaniu i zagosp przestrzennym. Wręcz przeciwnie, może doprowadzić do pogorszenia sytuacji w tym zakresie
Zmianę tej niekorzystnej sytuacji może zmienić rygorystyczny zapis w danej ustawie dotyczy kar.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz