Odpowiedzi na pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na pytania z egzaminu - strona 1 Odpowiedzi na pytania z egzaminu - strona 2 Odpowiedzi na pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

1.wymienic zadania wlasne gminy - Uchwalanie budżetów gminy, - Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - Uchwalanie programów gospodarczych - Podejmowanie uchwał w zakresie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach - Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu (np. emitowania obligacji, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, tworzenia i przystępowania do spółek) - Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników 2. na ile wybiera sie radnych albo prezydenta W wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w glosowaniu tajnym, na okres 4-letniej kadencji 3. Wymienic cechy miasta - Zwartość skupiska ludzki - Zróżnicowanie zawodowe mieszkańców - Heterogeniczność mieszkańców - Znaczny obszar zwartej zabudowy - Zróżnicowanie zabudowy - Przewaga grup wtórnych nad pierwotnymi - Przewaga kontaktów rzeczowych nad kontaktami osobistymi - Odmienne w stosunku do wsi zarysy demograficzne miejskich społeczności - Miejski styl życia ludności - Proces zmian uzytkowania terenów nieciagłych w czasie i przestrzeni - Nagromadzenie się podmiotów gospodarczych - 4. Co to jest metropolia 5. rodzaje miast według funkcji miejskich - Przemysłowe - Handlowe - Usługowe - Rekreacyjne - Siedziby władz - Ośrodki kultu religijnego - Centra życia artystycznego, naukowego itp. 6. trzeba bylo napisac co to sa funkcje zew, a potem wew. Tzn uzupelnic luki Funkcje zewnetrzne miast ( egzogeniczne, miastotwórcze, podstawowe) Funckje wewnętrzne miast (endogeniczne,obsługowe, uzupełniające) (za dużo do pisania. Jest to w książce Czornik na str. 33 - 36 warto przeczytać) 7. Cos o dobrach publicznych, chyba definicja - Są nieodpłatne lub częściowo odpłatne - Przypadają w udziale każdemu, kto znajduje się w miejscu ich oferowania - Ich konsumpcja musi być równa - Finansuje się je ze środków publicznych - Decyzje o ich wytwarzaniu, oferowaniu, cechach i ilościach, sposobach i zasadach korzystania, czasie dostępu itp. Podejmują władze publiczne, jako odpowiedź na potrzeby i możliwości określonej społeczności - Całkowita ich podaż kształtuje się zupełnie niezależnie od decyzji pojedynczego konsumenta - Korzysta z nich każdy, bez względu na to, czy płaci za nie (ewentualnie po uiszczeniu koniecznej części kosztów ich wytworzenia) - Pojedynczy konsument nie ogranicza ich ilości dostępnej dla pozostałych - Są przedmiotem zainteresowania każdego, nawet jeśli aktualnie z nich nie korzysta, ale ma świadomość możliwości skorzystania - Koszt ich wytworzenia nie daje się przypisać do konsumenta w długim czasie - Istnieją czasami tylko dla określonego przedziału czasu, tak długo, aż wzrost liczby konsumentów nie wywoła wykluczalności i konkurencyjności w dostępie do nich - Mają charakter efektów zewnetrznych

(…)

… sobie przez przybyszów ze wsi miejskiego stylu życia, przenikanie miejskich wzorców ekonomicznych, kulturowych
1 co to jest miasto - miasto jest „jednostką osadniczą, grupującą przede wszystkim ludność zatrudnioną w zawodach pozarolniczych” (J. Regulski) - miasto jest „aglomeracją w formie punktowej lokalizacji o charakterze nierolniczym” (A. Losch) - miasto jest „gminą miejską odznaczającą się przewaga zajęć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz