Ekonomika miast i regionów

note /search

Miasto i prawa miejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3248

Kazimierz Dziewoński jako miasto uważa: historyczne ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwałych urządzeń ...

Mienie komunalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2562

Mieniem komunalnym  są wszystkie składniki majątku miasta, które stanowią własność. Miasto gospodaruje wszystkimi składowymi swojego majątku jako właściciel i może rozporządzać nimi we wszystkich formach określonych prawem. Klasyfikacj...

Nieruchomość, rynek w nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2464

Cechy nieruchomości: Nieruchomości na tle innych dóbr odznaczają się znaczną specyfiką. Posiadają one szereg cech fizycznych, ekonomicznych i instytucjonalno-prawnych. Cechy te są ze sobą powiązane, decydują o odmienności nieruchomości. Cechy fizyczne: trwałość w miejscu trwałość w czasie(

Struktura przestrzenna miasta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4172

Miasto i jego struktura przestrzenna Miasto jest historycznie ukształtowanym typem osiedla wyznaczonym istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwał...

Urbanizacja.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3157

Urbanizacja  - proces rozwoju miast. Jest to złożony proces społeczno-gospodarczy dokonujący się w ramach ogólnych przemian społeczno-gospodarczo-kulturowych. Ten złożony proces powoduje że jego ocena musi być dokonywana z różnych punktów widzenia: demograficznego ekonomicznego społecznego pr...

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne aspekty ekonomii miast.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1778

1. Pojęcie ekonomiki miasta. Makro- i mikroekonomiczne aspekty ekonomiki miasta. Ekonomika miasta - ekonomika szczegółowa, identyfikująca zjawiska i procesy związane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta oraz rządzącymi nimi prawidłowościami natury ekonomicznej zmierza do określenia skutecznych narzę...

Techniki prywatyzacji zadań publicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

9.Techniki prywatyzacji zadań publicznych 1)kontraktowanie i koncesjonowanie usług komunalnych 2)dotowanie producenta(grants) 3)dotowanie konsumenta(rauchers) 4)porozumienie między władzami lokalnymi 5)tworzenie wolnego rynku usług komunalnych 6)techniki łączone Kontraktowanie- zawieranie przez...

Ryzyko i niepewność w rolnictwie

 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

WYKŁAD XVI - Ryzyko i niepewność w rolnictwie. 1. RYZYKO A NIEPEWNOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH Ryzyko występujące w rolnictwie jest szczególnie duże ze względu na silne uzależnienie produkcji rolniczej od pogody oraz niemożności ustalenia sztywnych cen na niektóre produkty rolnicze, zwłaszcz...

Analiza-wykład

 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

Drugi semestr WYKŁAD I - Analiza Cele analizy działalności przedsiębiorstwa rolniczego. Analiza działalności przedsiębiorstwa rolniczego jest to całość działań prowadzących do krytycznej oceny wyników produkcyjnych i ekonomicznych w gospodarstwie i określenie przyczyn. Cele analizy: ocena rezultató...

Warunki porównywalności w analizie przedsiębiorstw rolniczych

 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

WYKŁAD II 5. Warunki porównywalności w analizie przedsiębiorstw rolniczych Wyniki analizowanego gospodarstwa można porównywać tylko z wynikami gospodarstw dysponującymi takim samym lub podobnym potencjałem produkcyjnym. Wyniki produkcyjne i finansowe zależą od warunków w jakich ono się znajduje ora...