Techniki prywatyzacji zadań publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki prywatyzacji zadań publicznych - strona 1 Techniki prywatyzacji zadań publicznych - strona 2

Fragment notatki:

9.Techniki prywatyzacji zadań publicznych 1)kontraktowanie i koncesjonowanie usług komunalnych
2)dotowanie producenta(grants)
3)dotowanie konsumenta(rauchers)
4)porozumienie między władzami lokalnymi
5)tworzenie wolnego rynku usług komunalnych 6)techniki łączone Kontraktowanie- zawieranie przez władze komunalne umów o świadczenie usług komunalnych z prywatnymi przedsiębiorstwami wyselekcjonowanymi w drodze konkursu (przetargu) ofert. Kontraktowanie nie może być stosowane w przypadku wszystkich usług komunalnych . Podstawowym warunkiem kontraktowania jest możliwość pomiaru usługi bądź ujęcia jej w kategoriach ilościowo- jakościowych dających się zapisać w umowie. W przypadku kontraktowania źródłem finansowania usług komunalnych jest budżet gminy. Typowe kontraktowanie dziedziny: utrzymanie czystości miasta, konserwacja oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni miejskiej, komunikacja autobusowa. Koncesjonowanie- nadawanie przywileju usług na danym obszarze na ściśle określony czas przy zagwarantowaniu danej firmie prawa wyłączności Kontraktowanie i koncesjonowanie- są technikami opierającymi się na teorii zawodności rynku, wg. Której silna regulacja administracyjna ze strony władz lokalnych w sektorze użyteczności publicznej jest konieczna stąd model regulacji użyteczności publicznej: Utrzymanie prywatnego przedsiębiorstwa z istotnym ograniczeniem ugrupowań wiążących się z tą formą własności
Prywatyzacja zadań publicznych poprzez dotowanie producenta(dostarczyciela) usług - przekazywanie części majątku gminy, służącego do realizacji konkretnego zadania, o formie umowy dzierżawy. Technika wiąże się z wprowadzeniem elementu zarządzania przez podmiot prywatny(bardziej elastyczny i efektywny) dotyczący najczęściej transportu, budownictwa Dotowanie konsumenta (odbiorcy) usług - zwiększenie dostępności niektórych usług (dóbr) dla społ. Lokalnej. Może przyczynić się do lepszego wykorzystania majątku, który służy do realizacji danego zadania publicznego i obniżenia kosztów jednostkowych Porozumienie międzygminne- polega na realizacji zadań publicznych przez samorząd terytorialny na terenie innej (sąsiedniej) gminy.
EFEKTY: -lepsze wykorzystanie majątku posiadanego przez gminę świadczącą usługi -skuteczniejsze wypełnianie zadań ustawowych przez gminę sąsiednią (obsługiwana) bez konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu, urządzeń, itp. Które nie byłyby w pełni wykorzystane
Tworzenie wolnego rynku usług komunalnych - polega na wycofaniu się gminy z sektora użyteczności publicznej i pozostawieniu realizacji zadań komunalnych podmiotom prywatnym, konkurującym ze sobą na zasadach wolnego rynku ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz