Nieruchomość, rynek w nieruchomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomość, rynek w nieruchomości - strona 1 Nieruchomość, rynek w nieruchomości - strona 2 Nieruchomość, rynek w nieruchomości - strona 3

Fragment notatki:


Cechy nieruchomości: Nieruchomości na tle innych dóbr odznaczają się znaczną specyfiką. Posiadają one szereg cech fizycznych, ekonomicznych i instytucjonalno-prawnych. Cechy te są ze sobą powiązane, decydują o odmienności nieruchomości.
Cechy fizyczne: trwałość w miejscu
trwałość w czasie(nieruchomości gruntowe)
różnorodność(brak identycznych nieruchomości)
niepodzielność
Cechy ekonomiczne: deficytowość
lokalizacja
współzależność
wysoka kapitałochłonność
Cechy instytucjonalno-prawne: osobowość prawna
stowarzyszenia i organizacje
Rynek nieruchomości  - ogół stosunków wymienianych pomiędzy sprzedającymi(reprezentującymi oferowaną do sprzedaży nieruchomość) a kupującymi(zgłaszającymi zapotrzebowanie na nieruchomość).
1. Kryterium przedmiotowe: rynek nieruchomości mieszkaniowych(domy jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkania)
rynek nieruchomości komercyjnych(budynki i biurowce, sklepy, strychy, garaże, motele)
rynek nieruchomości przemysłowych( zawierający uzbrojenie terenu, budynki fabryczne, kopalnie, magazyny, hurtownie)
rynek nieruchomości rolnych( lasy-stanowię materiał do budowy, pastwiska, sady, grunty rolne)
rynek nieruchomości specjalnego przeznaczenia(np. cmentarze, kościoły, pola golfowe, parki)
2. Kryterium przestrzenne: rynek lokalny
rynek regionalny
rynek krajowy
rynek międzynarodowy
3. Kryterium nabywanych praw do nieruchomości: rynek najmu(mieszkań, budynków)
rynek lokat na którym inwestorzy nabywają gotowe przynoszące dochód obiekty
4. Kryterium cenowe 5. Kryterium jakościowe Czynniki wpływające na rynek nieruchomości: a) demograficzne ludność
gospodarstwa domowe i rodziny
migracje zewnętrzne i wewnętrzne
zatrudnienie
bezrobocie
b)ekonomiczne PKB
inflacja
koniunktura gospodarcza
podział administracyjny lokali
aktywność rynku nieruchomości
obsługa rynku nieruchomości
c) zarobkowe rozmiary podaży
dostępność gruntów
zapotrzebowanie na nieruchomości
rozwój sieci przedsiębiorstw
zarobki społeczeństwa
zasoby pieniężne ludności
konkurencja innych opcji inwestycyjnych
d)instrumentalne ustawodastwo
ceny, opłaty
czynsze
ubezpieczenia
prywatyzacja


(…)


banki
d) podmioty pośredniczące w obrocie
pośrednicy
rzeczoznawcy majątkowi
notariusze
urząd skarbowy
informacje rynkowe i GUS
Cechy rynku nieruchomości:
niejednolitość(zróżnicowany charakter praw, uwarunkowanie popytu, zróżnicowany zasięg przestrzenny)
niedoskonałość(brak informacji o rynku)
mała elastyczność podaży i popytu
wymaga fachowej obsługi
lokalny charakter rynku nieruchomości
efektywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz