Cechy rynku nieruchomości- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy rynku nieruchomości- opracowanie - strona 1 Cechy rynku nieruchomości- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Cechy rynku nieruchomości.
Opisując rynek nieruchomości należy wymienić główne cechy odróżniające go od innych rynków i
nadające mu w ten sposób szczególny charakter. Do takich cech zaliczyć można:
- niejednolitość rynku
a)kryterium przedmiotowe – nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe, rolne
b)kryterium podmiotowe – rynek lokalny (budynki, lokale mieszkalne, małe sklepy, warsztaty),
regionalny (obiekty usług regionalnych, małe obiekty przemysłowe), krajowy dotyczy on obiektów o
ogólnokrajowym zasięgu oddziaływania (centra handlowe czy administracyjne, hotele, ośrodki
wypoczynkowe itp.), rynek międzynarodowy - dotyczy obiektów o wysokim standardzie (lotniska)
- niedoskonałość rynku - spowodowana jest ona wieloma czynnikami. Cechy mające wpływ na
niedoskonałość rynku to m.in. stałość w miejscu, wrażliwość wartości nieruchomości na zmiany w
otoczeniu, powstawanie zachowań spekulacyjnych i monopolistycznych, transakcje wymagają dużego
kapitału finansowego, rzadkość transakcji, nieracjonalność zachowań kupujących i sprzedających
(wpływ na decyzje oprócz ceny ma np.: moda, sąsiedztwo, tradycja, reklama, miejsce zamieszkania
rodziny), brak przejrzystej informacji o transakcjach, różnorodność nieruchomości, relatywna stałość
podaży w krótkim okresie, wpływ sposobu użytkowania na wartość, zróżnicowany sposób
finansowania transakcji;
- mała elastyczność cenowa popytu i podaży - powoduje trudność osiągnięcia stanu równowagi na
rynku nieruchomości. Zjawisko to wywołane jest brakiem substytucyjności nieruchomości oraz
wysoką sztywnością podaży;
- wymóg fachowej obsługi – rynek obsługują podmioty, które muszą posiadać odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia działalności, nierzadko potwierdzone licencją;
- lokalny charakter rynku nieruchomości - spowodowany jest unikalnością samych nieruchomości a
konkurencja ma charakter lokalny i jest silnie związana z danym terenem (obręb miasta czy dzielnicy);
- mała efektywność rynku - objawia się w niewielkiej zależności pomiędzy kolejnymi zmianami na
rynku a wynikiem wyceny. Brak elastyczności rynku na nowe informacje tyczące się popytu i podaży
sprawia, iż w procesie alokacji kapitału nie należy się sugerować jedynie cenami.
- interwencjonizm publiczny - sektor publiczny funkcjonuje jako integralna część rynku; władza
państwowa wykorzystując zdolności legislacyjne oddziałuje na rynek; rząd i władze lokalne oddziałują
pośrednio na zachowania uczestników rynku poprzez wykorzystanie odpowiednich instrumentów:
systemu podatkowego, polityki regionalnej, polityki czynszowej czy ochrony zabytków.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz